Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz zaproszonym gościom za ich udział w konferencji

"Organizacja zajęć rewalidacyjnych”

która była trzecią z cyklu konferencji zrealizowaną przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi i Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi w ramach projektu „Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w edukacji szkolnej”.

Konferencja odbyła się 23 marca 2017r.,
w siedzibie WODN, ul. Wólczańska 202

PROGRAM KONFERENCJI

Godzina Temat wystąpienia/referatu
13.30 - 14.00 Rejestracja uczestników
14.00 - 15.00 Wykład wprowadzający:
„Zajęcia rewalidacyjne – podstawy prawne i aspekty merytoryczne"
15.00 - 15.15 Przerwa
15.15 - 16.45 Sesja warsztatowa:
„Planowanie pracy z uczniem mającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w edukacji szkolnej”

Warsztat (jeden do wyboru):

  • Jak wspomagać rozwój dziecka lub ucznia z zespołem Aspergera, spektrum autyzmu.
  • Jak wspomagać rozwój dziecka lub ucznia z zespołem Aspergera, spektrum autyzmu (elementy dogoterapii)
  • Jak wspomagać rozwój dziecka lub ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • Jak wspomagać rozwój dziecka lub ucznia niesłyszącego lub z afazją
  • Jak wspomagać rozwój dziecka lub ucznia niewidomego, słabo widzącego

 

Poniżej kilka zdjęć z tego wydarzenia.

ZOBACZ TEŻ - zdjęcia z pierwszej konferencji z cyklu z dn. 20.10.2016

ZOBACZ TEŻ - zdjęcia z drugiej konferencji z cyklu z dn. 01.12.2016