Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz zaproszonym gościom za ich udział w konferencji

"Diagnoza funkcjonalna podstawą programowania pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych”

która była pierwszą z cyklu konferencji zrealizowaną przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi i Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi w ramach projektu „Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w edukacji szkolnej”.

która odbyła się 20 października 2016r., w siedzibie WODN w Łodzi, ul. Wólczańska 202

Wykład wygłosiła dr hab. Beata Jachimczak, a warsztaty poprowadzili; Janina Bucka i Krzysztof Sibielski. W trakcie warsztatów uczestnicy uczyli się jak: prawidłowo zinterpretować diagnozę wynikającą z orzeczenia wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz samodzielnie dokonać rozpoznania mocnych stron i trudności ucznia, określali obszary, w których uczeń potrzebuje wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

W konferencji i warsztatach wzięło udział 64 nauczycieli.

Oto kilka zdjęć z tego wydarzenia