Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz zaproszonym gościom za ich udział w czwartej z cyklu konferencji organizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi i Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi w ramach projektu „Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w edukacji szkolnej” pt.

"Współpraca z rodzicami uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego”

Konferencja odbyła się
17 maja 2017r.
w godz. 13.30 – 16.45
w siedzibie UNS, ul. Kamińskiego 21

PROGRAM KONFERENCJI

Godzina Temat wystąpienia/referatu
13.30 - 14.00 Rejestracja uczestników
14.00 - 15.00 Wykład wprowadzający:
„Współpraca z rodzicami uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego" - – dr Piotr Plichta
15.00 - 15.15 Przerwa
15.15 - 16.45 Sesja warsztatowa:
„Współpraca z rodzicami uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego”

 

Konferencja pozwoliła:

  • spojrzeć wieloaspektowo na proces edukacji i rewalidacji dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnegoi dokonać wymiany doświadczeń w zakresie możliwości jego wspierania,
  • podnieść kompetencje w zakresie diagnozy specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia niepełnosprawnego,
  • zapoznać się ze sposobami organizacji zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Poniżej kilka zdjęć z tego wydarzenia.

ZOBACZ TEŻ - zdjęcia z pierwszej konferencji z cyklu z dn. 20.10.2016

ZOBACZ TEŻ - zdjęcia z drugiej konferencji z cyklu z dn. 01.12.2016

ZOBACZ TEŻ - zdjecia z trzeciej konferencji z cyklu z dn. 23.03.2017