Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz zaproszonym gościom za ich udział w pierwszej z cyklu konferencji organizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi i Uczelnię Nauk Społecznych w Łodzi

która odbyła się 14 marca 2018r., w godz. 14.30 – 18.00
w siedzibie SOSW nr 4 w Łodzi, ul. Krzywickiego 20

p.t.

Jak wspierać i wspomagać ucznia z wadami rozwoju mowy - niedosłuch, afazja…

Dowiedz się więcej o projekcie edukacyjnym UNS i WODN

Oto kilka zdjęć z tego wydarzenia