Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i nasze wspólne dobro, zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w siedzibie uczelni. Pozostajemy do Państwa dyspozycji i zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego a także dostarczania dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Dziękujemy za zrozumienie i życzymy zdrowia!

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz zaproszonym gościom za ich udział w konferencji

„Sytuacje kryzysowe w szkole - mediacje, negocjacje, procedury”

która odbyła się 23. 11. 2016, w godz. 14.00 – 17.40 w Łodzi, przy ul Kamińskiego 21

Konferencja skierowana była do dyrektorów szkół, nauczycieli, pedagogów szkolnych, rodziców i innych osób zainteresowanych tematyką.

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

dr hab. Elżbieta Psyk-Piotrowska – Rektor UNS
prof. zw. dr hab. Adam Kołątaj – Rektor WSEZiNS
prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Domżał – Kanclerz WSEZiNS
dr Agnieszka Szpak
dr Teresa Wejner-Jaworska
dr Jacek Buczyński

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

dr Anna Kubiak
dr Karol Stryjski
mgr Paweł Klepczarek
mgr Edyta Sabicka

PROWADZĄCY ZAJĘCIA WARSZTATOWE

Psycholog (absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego), arteterapeutka (Instytut Eriksonowski), socjoterapeutka (Wyższa Szkoła Prawa i Zarządzania im. H. Chodkowskiej), terapeutka AIT (Kurs u Michelle Shapiro). Pracuje z osobami, które doświadczyły traumy sytuacyjnej, bądź rozwojowej. Stosuje metodę Zaawansowanej Terapii Integrującej AIT. Jest pod stałą superwizją Michelle Shapiro. Od 8 lat pracuje z dziećmi. Posiada doświadczenie jako socjoterapeuta, arteterapeuta, a także animatorka. Do jej pasji zawodowych należą: sztuka, zdrowie oraz psychologia głębi i ciała. W swojej pracy łączy różne techniki, stara się podchodzić do problemu całościowo. Obecnie jest uczestniczką kursu Choreoterapii organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii i Tańca Terapeutycznego w Poznaniu. Uważa, że rozwijać należy się przez całe życie, stale poszerzając swoje kompetencje. Nie boi się wyzwań, chętnie uczy się nowych rzeczy.

Pedagog, socjoterapeuta, trener treningu interpersonalnego. Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w środowisku zagrożonym wykluczeniem społecznym. Praktyczne doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach oświatowych. Nauczyciel akademicki przedmiotów z zakresu pedagogiki, psychologii społecznej i socjoterapii.

Pasjonat swojego zawodu, pedagog resocjalizacyjny, socjoterapeuta, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, trener, szkoleniowiec. Od 10 lat pracuje w Ochotniczych Hufcach Pracy w Łodzi. Jego podopiecznymi są młodzi ludzie w wieku 15, 18 a nawet 20 lat zagrożeni wykluczeniem społecznym i marginalizacją, zdemoralizowani, a także ci, o których mówi, że „znaleźli się po drugiej stronie edukacyjnego lustra”. To właśnie dzięki odpowiedniej terapii, pomocy, edukacji i stałego motywowania do pracy nad sobą ci młodzi ludzie znajdujący się na marginesie edukacyjnym mają szansę ukończyć szkołę gimnazjalną oraz zdobyć zawód zgodny z ich predyspozycjami zawodowymi i psychospołecznymi. Ponadto Łukasz Hamerski wspólnie z żoną -Izabellą Hamerską - od ponad 12 lat prowadzą Świetlicę Socjoterapeutyczną (pod skrzydłami TPD Łódź – Polesie). Wyjątkowy system, w oparciu o który prowadzone są zajęcia na tej świetlicy, struktura rodziny, pełne pasji i poświęcenia zaangażowanie w pracę sprawiło, że jej absolwenci wciąż pozostają w bliskich, ciepłych, niemal rodzinnych relacjach ze swoimi wychowawcami (zapraszają ich min. na uroczystości rodzinne: komunie, imieniny, urodziny, i inne ważne wydarzenia z życia).

Andragog, promotor zdrowia, członkini Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego, od wielu lat współpracuje z fundacją „Kierowca Bezpieczny” oraz stowarzyszeniem "Niebieska linia" ma doświadczenie w pracy z policjantami dzielnicowymi, współpracą z dziećmi i młodzieżą ze środowiska zagrożonego wykluczeniem społecznym, przeprowadziła liczne pogadanki w szkołach z zakresu szeroko pojętej profilaktyki. Organizatorka warsztatów i szkoleń z przemocy oraz profilaktyki, członkini Zespołu Roboczego do Spraw Prewencji Samobójstw i Depresji powołanego przez Radę ds. Zdrowia Publicznego przy Ministerstwie Zdrowia. Autorka artykułu pt. "Przemoc w rodzinie "Niebieska Karta" jako recepta na jej komprymowanie", współautorka artykułów "Rola policji w ograniczaniu wybranych zachowań ryzykownych młodzieży na przykładzie województwa łódzkiego oraz "Zakres i granice ingerencji policji w obszar zachowań suicydalnych". Asystent w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

Praktyk w dziedzinie stosowania prawa policyjnego. Od 25 lat pracuje w Policji. Doświadczenie, które posiadł pracując na różnych szczeblach pozwala mu dostrzegać rozbieżności, jakie istnieją na płaszczyźnie styku teorii i praktyki. Pracując na stanowiskach naczelnika prewencji najpierw w Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Tryb. a następnie w Komendzie Wojewódzkiej w Łodzi zaczął publikować artykuły na temat uprawnień Policji oraz granic ingerencji w sferę wolności obywatelskich. Owocem pracy twórczej stały się następujące opracowania : „Wykorzystywanie psów służbowych do wybranych działań prewencyjnych”, „Stosowanie środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej wobec osób, których zachowanie wskazuje na zaburzenia psychiczne”, „Uprawnienie Policji do kontroli strażnika straży gminnej(miejskiej)”. Duże znaczenie w jego pracy twórczej zajmują zagadnienia związane z przemocą domową, czego wynikiem są dwa opracowania „Rola policji w procesie przeciwdziałania przemocy w rodzinie„ oraz „Nadzór prokuratury nad procedurą Niebieskiej Karty”. Przez wiele lat zajmował się problematyką dzieci poświęcając tej tematyce dwie prace, tj.: „Rola Policji przy odebraniu dziecka w sytuacji kryzysowej”, „Legalizm czy dobro dziecka– problem pierwszeństwa zasad konstytucyjnych przy odebraniu dziecka z rodziny w sytuacji kryzysowej”. Aktualnie, jako członek Zespół Roboczego do Spraw Prewencji Samobójstw i Depresji powołanego przez Radę d/s Zdrowia Publicznego zajmuje się problematyką gromadzenia informacji o samobójstwach. Wspólnie z policjantką Wydziału Prewencji KWP w Łodzi Panią Anna Kornacką są autorami pracy pod tyt. „Zakres i granice ingerencji Policji w obszar zachowań suicydalnych”.

Oto kilka zdjęć z wydarzenia: