PRZYGOTOWANIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I SIŁ ZBROJNYCH DO PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM HYBRYDOWYM

4–6 listopada 2020 r.
Transmisja on-line z Warszawy, Krakowa i Kijowa.

Dzisiejszy świat doświadcza wielu nowych zagrożeń oddziałujących na jego bezpieczeństwo, a poszczególne państwa wciąż poszukują nowych sposobów zarówno oddziaływania na trudnego do zdefiniowania potencjalnego przeciwnika jak i skutecznej przed nim obrony. Kwestie bezpieczeństwa dotyczą coraz to nowych sfer, co z kolei wpływa na ujęcie klasycznego definiowania tego pojęcia, w tym także militarnego.
W ostatnich latach szczególnego znaczenia nabrały pojęcia zagrożeń i wojny hybrydowej rozumianej jako konflikt prowadzony z udziałem państw, organizacji międzynarodowych, grup narodowych i społecznych, przy użyciu wszelkich dostępnych środków walki, z udziałem żołnierzy i osób cywilnych, rozpoczynany po ogłoszeniu wojny lub bez jej ogłaszania, prowadzony z zastosowaniem środków przewidzianych prawem lub z pogwałceniem prawa, przy znacznym udziale środków niemilitarnych, ze stosowaniem na szeroką skalę działań ekonomiczno-gospodarczych, politycznych, informacyjno-propagandowych, o różnych i zmieniających się obiektach ataku i zmierzający do pokonania strony przeciwnej lub wymuszenia na niej pożądanego działania.

Czy obecny system bezpieczeństwa narodowego, w tym system obronny państwa jest dostatecznie przygotowany, aby sprostać pojawiającym się zagrożeniom hybrydowym? Jaką rolę spełniają, bądź powinny spełniać poszczególne elementy systemu bezpieczeństwa, a tym systemu obronnego państwa w kontekście zagrożeń hybrydowych? W jakim kierunku powinien się rozwijać i jakie zdolności osiągnąć na przyszłość?
Organizatorzy pokładają nadzieję, że odpowiedzi na nie dostarczy przedmiotowa konferencja.

Konferencja, organizowana jest przez [Organizatorzy - pdf]:

  • Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie,
  • Uniwersytet Obrony Narodowej Ukrainy w Kijowie,
  • Uniwersytet Sił Powietrznych Ukrainy w Charkowie,
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
  • Program DEEP Sztabu Wojskowego NATO,
  • Oddział Polskiej Akademii Nauk w Kijowie,
  • Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24.

Z powodu zagrożenia epidemiologicznego konferencja odbędzie się w dniach 4-6 listopada 2020 r. online.

Konferencja odbędzie się w języku polskim, angielskim i ukraińskim.
Z tematyką poruszaną podczas konferencji można dodatkowo zapoznać się klikając [Program - pdf]:
Zgłoszenia prosimy nadsyłać poprzez [formularz].
Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.10.2020.
Artykuły należy nadsyłać mailowo, zgodnie z podanymi [editorial principles] do 30.11.2020.

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Publikacja tekstu w wydawnictwie kosztuje 200 PLN/45 EUR.
Wpłaty na konto Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego SDirect24:
92 1140 2004 0000 3402 7885 4014
(pracownicy uczelni organizujących nie wnoszą opłat, koszt ich udziału i publikacji ponoszą macierzyste uczelnie).
Konto walutowe: 88 1140 2004 0000 3812 0820 2451
SFIFT mBanku: BREXPLWMBK
IBAN: PL88 1140 2004 0000 3812 0820 2451

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na: hybridconference2020@gmail.com

Z wyrazami szacunku
Przewodniczący Komitetu Naukowego:
Prof. dr hab. Waldemar Kitler – Dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa Akademii Sztuki Wojennej
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Dr Piotr Pacek – Akademia Sztuki Wojennej


Informacje do niniejszego artykułu pochodzą z wiadomości mailowej przysłanej przez Komitet Organizacyjny Konferencji