Szanowni Państwo, Drodzy Studenci,

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną i nasze wspólne dobro, zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w siedzibie uczelni. Pozostajemy do Państwa dyspozycji i zachęcamy do kontaktu telefonicznego, mailowego a także dostarczania dokumentów za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Dziękujemy za zrozumienie i życzymy zdrowia!

Uczelnia Nauk Społecznych oraz  Fundacja Innopolis

 

serdecznie dziękują dyrektorom, nauczycielom, pedagogom, psychologom, terapeutom, opiekunom oraz rodzicom za udział w konferencji:

„Inny wymiar profilaktyki”

która odbyła sie w czwartek,
24.05.2018 godz. 14.30 – 19.00

Miejsce:
Uczelnia Nauk Społecznych,
ul. Kamińskiego 21, Łódź, sala 12

 

PROGRAM KONFERENCJI
14.30 – 14.50 Rejestracja
14.50 – 15.00 Powitanie i wprowadzenie w tematykę konferencji
15.00 – 16.00 Prospołecznie czy krzywdząc innych – od czego zależy jak dzieci i młodzież wykorzystują Internet? - prof. dr hab. Jacek Pyżalski
16.00 – 17.00 Efektywna profilaktyka zachowań ryzykownych w szkole - program „Motivation Punch” – mgr Tomasz Bilicki
17.00 – 17.30 Przerwa kawowa
17.30 – 18.00 Inne formy wsparcia rodziny w kryzysie – mgr Anna Zarębska
18.00 – 19.00 Dziecko w kryzysie – prawa dziecka – mł. insp. Włodzimierz Sokołowski
 

Sylwetki prelegentów:

Jacek Pyżalski - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (UAM, 2012; doktorat nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki - UŁ, 2002). Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu (UAM w Poznaniu) oraz jest adiunktem w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi – w Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Mediator sądowy. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. Członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży. Autor pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011). Autor, współwykonawca i wykonawca ponad czterdziestu projektów, kierownik kilkunastu projektów krajowych i międzynarodowych m. in.: ACERISH 2 (Adult Mentoring, Dragon Fly, ROBUSD). Reprezentant Polski z nominacji MNiSW w Europejskiej Fundacji Nauki COST IS 0801 [European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research] Action IS0801: Cyberbullying: coping with negative and enhancing positive uses of new technologies, in relationships in educational settings oraz aktualnie - COST IS 1210 Appearance Matters. Najnowsza książka będąca zarazem monografią habilitacyjną ukazała się w marcu 2012 r. - "Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży".

Tomasz Bilicki - certyfikowany interwent kryzysowy CISM (University of Maryland), terapeuta, pedagog. Ukończył ponad 500 godzin szkoleń w zakresie terapii i wsparcia w podejściu ericksonowskim, poznawczym i psychodynamicznym. Absolwent programów szkoleniowych za granicą, m.in. na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Uniwersytecie w Utrechcie oraz Uniwersytecie Harvarda. Koordynator Centrum Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży w Łodzi przy Fundacji Innopolis, której jest prezesem. Dziennikarz Radia Łódź.

Anna Zarębska – magister  psychologii (UŁ), ukończyła studia podyplomowe z zakresu socjoterapii, kurs arteterapii oraz kurs Zaawansowanej Terapii Integrującej. Pracuje metodą warsztatowo-treningową ze zróżnicowanymi grupami wiekowymi, łącząc metodę socjoterapii z arteterapią. Indywidualnie pracuje metodą Zaawansowanej Terapii Integrującej, którą stosuje do pracy z traumami. Interesują ją zaburzenia na tle charakterologicznym, emocjonalnym oraz zaburzone zachowania. Posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi/ współuzależnionymi, po przemocy, zagrożonymi defaworyzacją społeczną oraz znajdującymi się w różnego rodzaju kryzysach życiowych. Pracuje zarówno z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. W swojej pracy ceni atmosferę bezpieczeństwa i wzajemnej akceptacji.

Włodzimierz Sokołowski - pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. Ochrony Praw Człowieka, od 2004 roku zaangażowany w idee wdrażania praw i wolności człowieka w polskiej Policji. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończył Międzynarodowe Studia Doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwent Szkoły Praw Człowieka - Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ukończył szkolenie „Zwalczanie przestępstw na tle nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Absolwent kursu trenerskiego realizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka: „Weź kurs na wielokulturowość. Edukacja na temat praw człowieka i wielokulturowości kluczem do budowania otwartego społeczeństwa przyjmującego obywateli państw trzecich”. Jest prekursorem organizowania szkoleń dla policjantów w tym zakresie na terenie Polski. W 2014 roku odbył szkolenie dla przedstawicieli Polskiej Policji w USA na Uniwersytecie Stanowym im. Sam'a Houston'a w Huntsville, Teksas. Wykładowca akademicki, aktywnie uczestniczy i współorganizuje szkolenia, warsztaty i inne zajęcia wraz z organizacjami pozarządowymi, szkołami i instytucjami.

Oto kilka zdjęć z wydarzenia: