W dniu 12.04.2018, w Pałacu Anny Wazówny, w Brodnicy odbyła się pierwsza część konferencji

„Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole”

Konferencja została organizowana przez Uczelnię Nauk Społecznych oraz Firmę Szkoleniowo-Usługową Elżbieta Sobiech.

Program konferencji

 

 

Konferencja skierowana była do nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, nauczycieli wspomagających, pomocy nauczycieli, nauczycieli gimnazjów, szkół średnich, dyrektorów palcówek oświatowych w województwie kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim, pedagogów i psychologów, a także do rodziców.

Konferencję patronatem honorowym obieli:

 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom oraz zaproszonym gościom za ich udział.

Oto kilka zdjęć z tego wydarzenia