Szanowni Państwo,
W związku ze wzrostem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz wprowadzeniem stanu epidemi w Polsce wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek - zdecydował o przedłużeniu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się tego wirusa.

Minister zawiesza na obszarze całego kraju działalność dydaktyczną prowadzoną przez uczelnie nadzorowane przez MNiSW
w terminie od 12 marca do 24 maja 2020r.

Dotyczy to kształcenia na studiach I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich, doktoranckich, a także szkół doktorskich oraz zajęć na kursach i szkoleniach organizowanych w ramach uczelni, studiach podyplomowych lub w innych formach.

Aby ograniczyć skutki czasowego zawieszenia zajęć i opóźnień w realizacji programu, rozporządzenie pozwala zastąpić tradycyjne nauczanie zajęciami prowadzonymi zdalnie - nawet jeżeli ten sposób prowadzenia zajęć nie został przewidziany w programie danego kształcenia. Apelujemy zatem do Studentów studiów licencjackich, magisterskich i jednolitych studiów magisterskich a także Słuchaczy studiów podyplomowych o zastosowanie się do zaleceń MNiSW a także aktywne uczestnictwo w zajęciach realizowanych za pośrednictwem platformy e-learningowej UNS. 

Podstawa prawna