Uczelnia Nauk Społecznych w partnerstwie z J&C Group zaprasza do udziału w projekcie

"Kierunek - aktywizacja"

RPLD.09.01.01-10-B027/18

osoby spełniające poniższe kryteria

 

 Grupa docelowa:
 40 osób w tym 24 kobiety i 16 mężczyzn,
 powyżej 18 roku życia

 Do projektu będą kwalifikowane osoby:

 • bez doświadczenia zawodowego
 • długotrwale bezrobotne
 • niepełnosprawne

 

 Projekt obejmuje następujące gminy:

 • Bolimów,
 • Głuchów,
 • Godzianów,
 • Kowiesy,
 • Lipce Reymontowskie,
 • Maków,
 • Nowy Kawęczyn,
 • Skierniewice - gmina wiejska,
 • Słupia

 

 

 Oferowane wsparcie:

 • poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, rodzinne, prawne, zawodowe, obywatelskie)
 • trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • kurs komputerowy o profilu ogólnym
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych
 • 3 miesięczne płatne staże zawodowe dla osób, które odbyły szkolenia i 6 miesięczne płatne staże zawodowe dla osób, które nie uczestniczyły w szkoleniach

 

 

 Dodatkowo zapewniamy: bezpłatny udział w projekcie, dojazd i wyżywienie

 

 

Osoby zainteresowane i spełniające powyższe kryteria prosimy o kontakt

Uczelnia Nauk Społecznych
ul. Kamińskiego 21, Łódź
tel. 42 232 74 88
e-mail: szkolenia@uns.lodz.pl

Pobierz ulotkę informacyjną: