Z przyjemnością informujemy o nawiązaniu przez Uczelnię Nauk Społecznych współpracy z serwisem Wydawnictwa Naukowego PWN – IBUK Libra.

Ibuk Libra to platforma z cyfrowymi książkami. Jej zasób to ponad 30 000 tytułów z różnych dziedzin wiedzy i ponad 350 wydawców.

Czytelnicy i pracownicy biblioteki oraz uczelni mogą korzystać ze zbiorów na miejscu lub z dowolnego miejsca na świecie dzięki specjalnym kodom PIN. Książki można nie tylko czytać, platforma daje możliwość zaawansowanej pracy z tekstem (zaznaczanie fragmentów, ich tagowanie, zakładki, sporządzanie notatek, wyszukiwanie wewnątrztekstowe, automatyczne generowanie bibliografii i in.).

Dzięki tej współpracy studenci i wykładowcy UNS zyskują bezpłatny dostęp do kilkuset podręczników i publikacji akademickich z obszaru nauk politycznych, pedagogiki i psychologii (pełen wykaz) oraz do ponad 1500 innych pozycji literaturowych.

Dostęp do tych zasobów możliwy jest w pracowni komputerowej UNS lub on-line (np. od siebie z domu).

Aby uzyskać bezpłatny zdalny dostęp do zasobów wykupionych przez UNS należy:

  1. samodzielnie zarejestrować się w serwisie IBUK Libra
  2. wysłać zgłoszenie do UNS z prośbą o przydzielenie indywidualnego numeru PIN
  3. wprowadzić uzyskany numer PIN do serwisu IBUK Libra (instrukcja)

Zgłoszenie z prośbą o przydzielenie indywidualnego numeru PIN należy wysłać na adres mailowy
ibuk@uns.lodz.pl, podając:

  • Imię i Nazwisko (dotyczy studentów i wykładowców)
  • Numer albumu (dotyczy studentów)
  • Rok i kierunek studiów (dotyczy studentów)
  • Adres e-mail, na który ma być przesłany PIN (dotyczy studentów i wykładowców)

Rozpatrywane będą tylko zgłoszenia przysłane drogą mailową!

Zapraszamy również do zapoznania się pozostałymi formami korzystania z zasobów bibliotecznych UNS i bibliotek współpracujących.