Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu nowego kierunku studiów podyplomowych zorganizowanych we współpracy z Fundacją „Diabeciaki” oraz Katedrą Ubezpieczenia Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Studia podyplomowe Edukator zdrowotny pozwalają uzyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia edukacji prozdrowotnej, utrwalania dobrych nawyków żywieniowych oraz dobrej kondycji psycho-fizycznej, wspierania rodzin i pacjentów z chorobami przewlekłymi w środowisku szkolnym/zawodowym oraz wspierania w tym zakresie działań lekarza rodzinnego/diabetologa/pediatry.

Studia przygotowują do szeroko rozumianej roli edukatora zdrowotnego działającego w charakterze doradcy, przewodnika, coacha, koordynatora procedur terapeutycznych w zakresie profilaktyki, prewencji, rekonwalescencji, rehabilitacji, reorientacji zawodowej, resocjalizacji osób cierpiących na choroby przewlekłe.

Więcej informacji tutaj:
https://podyplomowe.uns.lodz.pl/studia-podyplomowe/edukator-zdrowotny