Chcesz kształtować świat, który cię otacza i przybliżyć ludziom inne kultury?
Dzięki AIESEC możesz zaangażować się w organizację projektów społecznych, które wpłyną na rozwój uczestników i ich otoczenia.
Miej realny wpływ na świat dookoła Ciebie!

Rekrutuj się już teraz na http://aiesec.pl/rekrutacja/
Czekamy na Ciebie do 18 października!


AIESEC powstał na świecie w 1948 roku, w odpowiedzi na bieżące wówczas konflikty zrodzone przez II Wojnę Światową.  Według przedstawicieli państw członkowskich AIESEC, świat potrzebował liderów i to na młodych ludziach spoczywała odpowiedzialność za lepsze jutro.

Od tamtej pory misją AIESEC stało się dążenie do osiągnięcia pokoju na świecie i pełnego wykorzystania potencjału ludzkiego.

Misja towarzyszy nam po dziś dzień, dlatego do niej dążymy rozwijając  w  młodych ludziach cechy liderskie poprzez praktyczne doświadczenia w  projektach wspierających realizację wymian międzynarodowych.

Wierzymy, że globalna perspektywa pozwala nam o wiele bardziej zrozumieć otaczający nas świat, rozwija w  nas umiejętności komunikowania się w zróżnicowanych środowiskach i znajdowania rozwiązań niezależnie od wyzwań. Aktywne działanie w organizacji pozwala nam zrozumieć swoje mocne i słabe strony, a także pasje i wartości, które motywują nas do działania na rzecz naszego lokalnego środowiska.


Informacje i grafiki wykorzystane w niniejszym artykule pochodzą ze strony organizacji oraz wiadomości nadesłanej do uczelni.