Z przyjemnością informujemy, że w roku akademickim 2020/2021 Uczelnia Nauk Społecznych uruchamia nowy kierunek studiów:

 w trybie uzupełniających studiów magisterskich (studia II stopnia).

Jest to kierunek dedykowany tym, którzy zamierzają rozwijać swoją karierę w administracji rządowej i samorządowej, podmiotach gospodarczych oraz instytucjach i organizacjach zajmujących się obronnością i bezpieczeństwem państwa.

Zapraszamy do rekrutacji.