Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji naukowej

ADMINISTRACJA PUBLICZNA i SIŁY ZBROJNE W SYSTEMIE BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP NA OBSZARACH NADMORSKICH

która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2019
w auli Zespołu Szkół nr 8, al. 3 maja 1a w Szczecinie

30 ekspertów z branży wojskowej!

Cel główny konferencji naukowej:

Zebranie doświadczeń oraz wypracowanie metodologicznego podejścia do podsystemu obrony i ochrony państwa w świetle zmian zachodzących w środowisku bezpieczeństwa narodowego na obszarach nadmorskich.

Cele cząstkowe

  • Zdefiniowanie stanu bezpieczeństwa narodowego na obszarach nadmorskich w dobie współczesnych wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa militarnego i niemilitarnego;
  • Określenie potrzeb i możliwości w zakresie współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa narodowego na obszarach nadmorskich;
  • Wymiana poglądów oraz popularyzowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa narodowego na obszarach nadmorskich.


Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji:

 PIĄTEK - I PANEL - 16:00 - 19:00

  • 16:00 - 19:00 Obszary nadmorskie w systemie bezpieczeństwa narodowego RP

Moderatorzy: dr hab. Michał Trubas, dr hab. Waldemar Potkański

-------------------------------------------------------------

SOBOTA - II PANEL - 09:00 - 11:00

  • 09:00 - 11:00 Siły Zbrojne RP oraz organy administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa narodowego na obszarach nadmorskich

Moderatorzy: dr inż. Oleg Miętki, dr Jan Pałgan

  • 11:00 - 12:00 Przerwa kawowa

SOBOTA - III PANEL - 12:00 - 14:00

  • 12:00 - 14:00 Współpraca podmiotów w ramach systemu bezpieczeństwa narodowego na obszarach nadmorskich

Moderatorzy: dr inż. Oleg Miętki, dr Jan Pałgan

--------------------------------------------------------------

Więcej informacji oraz zapisy
www.cb.szczecin.pl/konferencja-bw