INSTYTUT DOSKONALENIA KADR PEDAGOGICZNYCH ,,EDUKACJA'' i

UCZELNIA NAUK SPOŁECZNYCH

 

 

zapraszają na bezpłatną konferencję


DON’T WORRY-BE HAPPY  
NOWOCZESNA EDUKACJA W DOBIE REFORMY SYSTEMU OŚWIATY

28 października 2017
godz. 9.45 – 17.30
Szkoła Podstawowa nr 356,
Warszawa, Głębocka 66

 

 

Program konferencji

 

 


ORGANIZATOR I PARTNERZY

 

 


SYLWETKI PROWADZĄCYCH

Izabela Pielat - Świerczyńska
Pedagog z wieloletnim doświadczeniem w rozwiązywaniu problemów z zakresu konfliktów około rozwodowych, przemocy domowej, uzależnień. Od ponad 20 lat pracuje w szkole podstawowej, obserwuje procesy zachodzące w nurtach wychowawczych, zachowaniu uczniów, nauczycieli, rodziców. Od 7 lat jest także wykładowcą akademickim na kierunkach pedagogicznych, co daje możliwość kreowania postaw młodych pedagogów. Połączenie praktyki z podejściem akademickim jest niezwykle przydatne w kierowaniu szkołą podstawową (dyrektor przez ostatnie 5 lat) a obecnie dyrektor liceum. Zainteresowania zawodowe to stałe szukanie rozwiązań wychowawczych w zmieniających się realiach edukacyjnych i socjologicznych

Katarzyna Nowak
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, adiunkt w Katedrze Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu. Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Od roku 2000 prowadzi własną praktykę psychologiczną i psychoterapeutyczną. Pracuje pod superwizją. Ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Ośrodku IGA Rasztów w Warszawie. Współpracuje z Ośrodkiem Terapeutyczno – Szkoleniowym OTS w Lublinie. Autorka monografii m.in. „Jakość życia w chorobie psychicznej”, „Obraz rodziny w dobie zmian społecznych”, współautorka Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych dla zawodu Psychoterapeuta i Terapeuta Zajęciowy oraz licznych artykułów z dziedziny problemów klinicznych młodzieży i dorosłych. Zainteresowania zawodowe to psychologia kliniczna człowieka dorosłego i psychoterapia psychodynamiczna.

Krzysztof Sawicki
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, inżynier łączności i elektroniki, doktorant, specjalista steganografii sieciowej, konstruktor systemów łączności i urządzeń specjalnego przeznaczenia, administrator systemów GNU/Linux. Prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży z programowania i robotyki. Miłośnik kolejnictwa.

Daniel Świąder
Muzykoterapeuta, rytmikoterapeuta, muzyk. Absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi wydziału: Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej oraz wydziału Artystycznego UMCS w Lublinie gdzie studiował wykonawstwo instrumentalne. Posiada doświadczenie w pracy z  dziećmi przedszkolnymi we wszystkich grupach  wiekowych, dziećmi z zaburzeniami rozwoju ze spektrum autyzmu, a także dziećmi i młodzieżą niewidomą i słabowidzącą. Prowadzi zajęcia muzykoterapii na oddziale rehabilitacji psychosomatycznej w Ośrodku Rehabilitacyjno – Opiekuńczym „Tabita” w Konstancinie-Jeziornej.

Krzysztof Trusiński
Nauczyciel muzyki i wychowania fizycznego z niespełna 20 letnim doświadczeniem zawodowym, skrzypek, pianista, akordeonista, członek zespołu ludowego. Studiował na wydziale: Muzycznym i Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni współpracownik Domów Kultury jako instruktor muzyki i inżynier dźwięku. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą szkolną i dorosłymi. Kompozytor i aranżer piosenek dziecięcych. Współautor 3 płyt z udziałem dzieci.

Anna Wieczorek
Autorka serii podręczników do nauki języka angielskiego pt. BINGO! oraz wielu innych publikacji: angielskich czytanek, zbiorów piosenek, testów, poradników metodycznych, wzorów wypracowań oraz interaktywnych programów multimedialnych. Swoje publikacje wydała m.in. pod marką Cambridge University Press, PWN, Langensheidt-Berlitz, Juka oraz BINGOedu-time. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Polsce, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Jako nauczyciel praktyk z wieloletnim stażem, prowadzi warsztaty i zajęcia z metodyki nauczania języka angielskiego na kursach i studiach podyplomowych dla nauczycieli. Swoje inspiracje do tworzenia nowych materiałów dydaktycznych czerpie z codziennej pracy z dziećmi. Pasjonuje ją również praca dydaktyczna z seniorami.

John Gilbert
Ceniony brytyjski publicysta i nauczyciel dramy. Doświadczenie pedagogiczne zdobywał ucząc języka angielskiego w brytyjskich i polskich szkołach. Autor opowiadań dla dzieci i młodzieży. Wykładowca i trener nauczycieli.

 
ZGŁOSZENIA

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wysłanie zgłoszenia na adres:

e-mail: edukacja@idkp.edu.pl

W razie pytań prosimy o kontakt
tel: 601 151 389; 506 942 234

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!