Dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili w Dniu Bezpiecznego Internetu 2019 (05.02.2019) i uczestniczyli w naszych warsztatach.
Było nam niezwykle miło Państwa gościć.

Pod artykułem dodaliśmy galerię kilku zdjęć z tego wydarzenia.

Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!

Cyberprzemoc, mowa nienawiści, (nie)bezpieczeństwo dzieci w sieci - czy internet może być miejscem przyjaznym i bezpiecznym?
Co możemy zrobić, by tak właśnie się stało?

Na te pytania spróbują odpowiedzieć rodzice oraz nauczyciele przedszkoli, szkół i innych placówek w ciągu 1,5 godzinnych bezpłatnych warsztatów.

Skupimy się na pozytywnych doświadczeniach nauczycieli, by wypracować w grupach ciekawe pomysły na zajęcia profilaktyczne dla uczniów, z którymi pracują.

W związku z różnymi potrzebami dzieci zajęcia odbędą się w trzech grupach.

Warsztat nr 1.

Dzieciaki - sieciaki.
godz. 13.00 - 14.30
Jak wprowadzać najmłodszych w świat on-line, by odbywało się to z korzyścią dla ich rozwoju.
(Warsztat dedykowany jest rodzicom małych dzieci, a także nauczycielom wychowania przedszkolnego oraz klas I-III)

Warsztat nr 2.

Internet - okno na świat... cały świat.
godz. 15.00 - 16.30
Jak pracować z dziećmi w wieku szkolnym. Szanse i zagrożenia.
(Warsztat dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i terapeutów szkół podstawowych)

Warsztat nr 3.

Kreowanie wizerunku on-line, między poszukiwaniem tożsamości, a jej utratą.
godz. 17.00 - 18.30
(Warsztat dla nauczycieli szkół i placówek działających na rzecz młodzieży i młodych dorosłych)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE I ZAPISY

Miejsce: Uczelnia Nauk Społecznych ul. Kamińskiego 21, s. 11
Osoba prowadząca: mgr Edyta Sabicka

Warunki uczestnictwa: należy przesyłać zgłoszenie na adres mailowy - szkolenia@uns.lodz.pl.
W zgłoszeniu należy podać:
imię i nazwisko,
miejsce i charkter pracy (np. SP 550, nauczyciel klas 1-3 . Rodzice piszą po prostu "rodzic")
oraz nr warsztatu, z którego chce się skorzystać.

UWAGA!
Liczba miejsc na każdym z warsztatów jest ograniczona.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgloszenia po wyczerpaniu puli wolnych miejsc.
 

Zapraszamy do wzięcia udziału!

 

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. Początkowo obchodzony był tylko w Europie, ale już od lat DBI przekroczył jej granice angażując państwa z całego świata. Z pełną listą państw i instytucji biorących udział w Dniu Bezpiecznego Internetu oraz z podjętymi przez nie działaniami można zapoznać się na stronie www.saferinternetday.org.

Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Partnerami DBI 2019 są Facebook Polska oraz Google Polska .

DBI 2019 odbędzie się 5 lutego 2019 r. pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Nadchodząca edycja Dnia Bezpiecznego Internetu zachęca wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online . Podczas obchodów DBI 2019 organizatorzy chcą podkreślić istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.  

Informacje i grafiki DBI pochodzą ze strony www.saferinternet.pl i pozostają własnością właściciela strony