Zarządzenie nr 3/2022 Rektora UNS z dnia 28 marca 2022r. w sprawie organizacji zajęć po 20-stym kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Rektora nr 3/2022


Zarządzenie nr 2/2022 Rektora UNS z dnia 7 lutego 2022r. w sprawie organizacji kształcenia w semestrze letnim roku akademickiego 2021/22

Zarządzenie Rektora nr 2/2022

Psychologia

Bezpieczeństwo narodowe II stopnia

Pedagogika I stopnia

Pedagogika II stopnia

Pedagogika specjalna

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna