Zarządzenie nr 8/2021 Rektora UNS z dnia 6 grudnia 2021r. w sprawie organizacji kształcenia w okresie od 11 grudnia do końca semestru zimowego roku akademickiego 2021/22

Zarządzenie Rektora nr 8

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 8

Psychologia

Psychologia 2

Bezpieczeństwo narodowe II stopnia

Pedagogika I stopnia

Pedagogika II stopnia

Pedagogika specjalna

Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna