PRACA W ZESPOLE - EFEKTYWNE WSPÓŁDZIAŁANIE

Dla kogo?
Dla pracowników i kadry menadżerskiej
Czas trwania
32 h (24h e-learning + 8h zajęć tradycyjnych)

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.plmgr Sylwester Janek

Celem kursu „Praca w zespole – efektywne współdziałanie” jest wyposażenie uczestników w wiedzę i kluczowe umiejętności warunkujące efektywne działanie we wzajemnej współpracy.

Treści:
• Efektywna współpraca – założenia synergii i pożądane cechy zespołu,
• Podział ról a zespołowe podejmowanie decyzji,
• Sposoby i techniki pracy zespołowej,
• Komunikacja interpersonalna i style rozwiązywania konfliktów,
• Efektywność współdziałania jako warunek konkurencyjności firmy

Kursy i szkolenia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, co umożliwia zwiększenie efektywności kursu przy jednoczesnym skróceniu czasu jego trwania. Wszystkie efekty kształcenia związane z poszerzaniem wiedzy, uczestnik kursu bądź szkolenia osiąga poprzez korzystanie z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej w toku samokształcenia, dzięki czemu zajęcia praktyczne obejmują swym zakresem tylko jeden dzień. Data realizacji kursu/szkolenia zostanie ogłoszona po utworzeniu grupy. Limit miejsc: 20 osób.Efektem ukończenia kursu/szkolenia, jest uzyskanie świadectwa odbycia kursu/szkolenia z wybranej tematyki wraz z informacją o osiągniętych efektach kształcenia.

Biuro Rekrutacyjne UNS
Koszt kursu/szkolenia wynosi 290 złotych za osobę – obejmuje koszty uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz dostęp do platformy e-learningowej UNS. Dla osób zgłaszających większą liczbę uczestników oferujemy znaczne zniżki – w celu ustalenia indywidualnych stawek skontaktuj się z nami rekrutacja@uns.edu.pl


Biuro Rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
(42) 232 74 99
uns.lodz.pl
rekrutacja@uns.lodz.pl

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw