EDUKACJA I PROMOCJA ZDROWIA

Dla kogo?
Dla nauczycieli pragnących poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć konkretne kompetencje i umiejętności
Czas trwania
32 h (24h e-learning + 8h zajęć tradycyjnych)

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pldr Anna Kubiak

1. ewolucja teoretycznych podstaw edukacji zdrowotnej,
2. modele zdrowia we współczesnej edukacji zdrowotnej,
3. czynniki warunkujące zdrowie, prozdrowotny styl życia i zachowania zdrowotne,
4. modele edukacji zdrowotnej a praktyka edukacyjna,
5. zakres edukacji zdrowotnej w różnych siedliskach,
6. rola mediów i marketingu społecznego w edukacji zdrowotnej,
7. promocja zdrowia – definicja, geneza, modele i strategie działania,
8. projektowanie działań z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia – metodyka edukacji zdrowotnej.

Kursy i szkolenia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, co umożliwia zwiększenie efektywności kursu przy jednoczesnym skróceniu czasu jego trwania. Wszystkie efekty kształcenia związane z poszerzaniem wiedzy, uczestnik kursu bądź szkolenia osiąga poprzez korzystanie z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej w toku samokształcenia, dzięki czemu zajęcia praktyczne obejmują swym zakresem tylko jeden dzień. Data realizacji kursu/szkolenia zostanie ogłoszona po utworzeniu grupy. Limit miejsc: 20 osób.

Celem kursu „Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia” jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności kluczowe dla prowadzenia działań z obszaru edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia.

Efektem ukończenia kursu/szkolenia, jest uzyskanie świadectwa odbycia kursu/szkolenia z wybranej tematyki wraz z informacją o osiągniętych efektach kształcenia.

Biuro Rekrutacyjne UNS
Koszt kursu/szkolenia wynosi 290 złotych za osobę – obejmuje koszty uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz dostęp do platformy e-learningowej UNS. Dla osób zgłaszających większą liczbę uczestników oferujemy znaczne zniżki – w celu ustalenia indywidualnych stawek skontaktuj się z nami rekrutacja@uns.edu.pl


Biuro Rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
(42) 232 74 99
uns.lodz.pl
rekrutacja@uns.lodz.pl

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw