TERAPIA PEDAGOGICZNA

Dla kogo?
Dla nauczycieli pragnących poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć konkretne kompetencje i umiejętności
Czas trwania
32 h (24h e-learning + 8h zajęć tradycyjnych)

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pldr Teresa Wejner-Jaworska

1. Terapia pedagogiczna – postawy teoretyczne, koncepcje, cele i zadania,
2. Kategoria SPE – charakterystyka problemów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
3. Istota, cele i rodzaje diagnozy, etapy postępowania diagnostycznego,
4. Nurty, zasady i etapy terapii pedagogicznej,
5. Prawne uwarunkowania udzielania pomocy terapeutycznej – zasady organizacji i planowania zajęć terapeutycznych

Kursy i szkolenia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, co umożliwia zwiększenie efektywności kursu przy jednoczesnym skróceniu czasu jego trwania. Wszystkie efekty kształcenia związane z poszerzaniem wiedzy, uczestnik kursu bądź szkolenia osiąga poprzez korzystanie z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej w toku samokształcenia, dzięki czemu zajęcia praktyczne obejmują swym zakresem tylko jeden dzień. Data realizacji kursu/szkolenia zostanie ogłoszona po utworzeniu grupy. Limit miejsc: 20 osób.

Celem kursu „Terapia pedagogiczna” jest przekazanie teoretycznych i praktycznych zagadnień związanych z obszarem terapii pedagogicznej tj. istoty, zasad i etapów pracy terapeutycznej oraz planowania i wdrażania działań diagnostyczno-terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Efektem ukończenia kursu/szkolenia, jest uzyskanie świadectwa odbycia kursu/szkolenia z wybranej tematyki wraz z informacją o osiągniętych efektach kształcenia.

Biuro Rekrutacyjne UNS
Koszt kursu/szkolenia wynosi 290 złotych za osobę – obejmuje koszty uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz dostęp do platformy e-learningowej UNS. Dla osób zgłaszających większą liczbę uczestników oferujemy znaczne zniżki – w celu ustalenia indywidualnych stawek skontaktuj się z nami rekrutacja@uns.edu.pl


Biuro Rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
(42) 232 74 99
uns.lodz.pl
rekrutacja@uns.lodz.pl

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw