DIAGNOSTYKA PSYCHOPEDAGOGICZNA

Dla kogo?
Dla nauczycieli pragnących poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć konkretne kompetencje i umiejętności
Czas trwania
32 h (24h e-learning + 8h zajęć tradycyjnych)

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pldr Teresa Wejner-Jaworska

1. Podstawowe pojęcia z zakresu diagnostyki pedagogicznej, źródła poznania diagnostycznego; znaczenie diagnozy w działaniach o charakterze edukacyjnym i wychowawczym, zasady i reguły diagnozowania pedagogicznego i prowadzenia terapii
2. Techniki w diagnostyce pedagogicznej, cechy diagnostyczne przedmiotów, metody stawiania diagnoz, typy diagnoz (diagnoza typologiczna, genetyczna, znaczenia, fazy, prognostyczna)
3. Kontakt diagnostyczny - cechy i techniki budowania prawidłowego kontaktu, wskaźniki kontaktu pozornego, organizacja pierwszego spotkania,
4. Opór w kontakcie z diagnostą – jego źródła i objawy, techniki radzenia sobie z oporem, błędy diagnosty, etyczne aspekty diagnozy;
5. Znaczenie diagnozy w działalności praktycznej – diagnoza dysleksji, dyskalkulii, ADHD, środowiska rodzinnego i szkolnego.

Kursy i szkolenia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, co umożliwia zwiększenie efektywności kursu przy jednoczesnym skróceniu czasu jego trwania. Wszystkie efekty kształcenia związane z poszerzaniem wiedzy, uczestnik kursu bądź szkolenia osiąga poprzez korzystanie z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej w toku samokształcenia, dzięki czemu zajęcia praktyczne obejmują swym zakresem tylko jeden dzień. Data realizacji kursu/szkolenia zostanie ogłoszona po utworzeniu grupy. Limit miejsc: 20 osób.

Kurs obejmuje podstawowe zagadnienia z obszaru diagnostyki psychopedagogicznej tj. rodzaje diagnozy, zakres diagnoz cząstkowych oraz uwarunkowań procesu diagnostycznego i zasad diagnozowania w odniesieniu do różnych obszarów diagnozowania pedagogicznego.

Efektem ukończenia kursu/szkolenia, jest uzyskanie świadectwa odbycia kursu/szkolenia z wybranej tematyki wraz z informacją o osiągniętych efektach kształcenia.

Biuro Rekrutacyjne UNS
Koszt kursu/szkolenia wynosi 290 złotych za osobę – obejmuje koszty uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz dostęp do platformy e-learningowej UNS. Dla osób zgłaszających większą liczbę uczestników oferujemy znaczne zniżki – w celu ustalenia indywidualnych stawek skontaktuj się z nami rekrutacja@uns.edu.pl


Biuro Rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
(42) 232 74 99
uns.lodz.pl
rekrutacja@uns.lodz.pl

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw