PSYCHOPEDAGOGIKA KREATYWNOŚCI

Dla kogo?
Dla nauczycieli pragnących poszerzyć swoją wiedzę oraz zdobyć konkretne kompetencje i umiejętności
Czas trwania
32 h (24h e-learning + 8h zajęć tradycyjnych)

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pldr Agnieszka Szpak

1. Pojęcie twórczości – czteroaspektowy paradygmat interpretacji zjawiska,
2. Systemowe teorie zdolności,
3. Proces twórczy a myślenie twórcze,
4. Stymulatory i inhibitory twórczej aktywności,
5. Twórczość a kreatywność,
6. Diagnozowanie zdolności twórczych,
7. Trening twórczości/kreatywności – pojęcie, zasady i strategie,
8. Eksploracje-kombinacje-transformacje – stymulowanie zdolności twórczych,
9. Pedagogika twórczości – cele, zadania i metody

Kursy i szkolenia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, co umożliwia zwiększenie efektywności kursu przy jednoczesnym skróceniu czasu jego trwania. Wszystkie efekty kształcenia związane z poszerzaniem wiedzy, uczestnik kursu bądź szkolenia osiąga poprzez korzystanie z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej w toku samokształcenia, dzięki czemu zajęcia praktyczne obejmują swym zakresem tylko jeden dzień. Data realizacji kursu/szkolenia zostanie ogłoszona po utworzeniu grupy. Limit miejsc: 20 osób.

Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w podstawową wiedzę oraz umiejętności umożliwiające diagnozowanie a także rozwijanie zdolności twórczego działania i kreatywnego rozwiązywania problemów, poprzez stosowanie metod właściwych pedagogice twórczości oraz zasad organizacji i prowadzenia treningów twórczości.

Efektem ukończenia kursu/szkolenia, jest uzyskanie świadectwa odbycia kursu/szkolenia z wybranej tematyki wraz z informacją o osiągniętych efektach kształcenia.

Biuro Rekrutacyjne UNS
Koszt kursu/szkolenia wynosi 290 złotych za osobę – obejmuje koszty uczestnictwa w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz dostęp do platformy e-learningowej UNS. Dla osób zgłaszających większą liczbę uczestników oferujemy znaczne zniżki – w celu ustalenia indywidualnych stawek skontaktuj się z nami rekrutacja@uns.edu.pl


Biuro Rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
(42) 232 74 99
uns.lodz.pl
rekrutacja@uns.lodz.pl

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw