KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH - UMIEJĘTNOŚCI TRENERSKIE

Dla kogo?
Studia są szczególnie przydatne dla nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli akademickich, wykładowców i trenerów, pracowników systemu doskonalenia nauczycieli oraz przedstawicieli nadzoru pedagogicznego.
Czas trwania
2 semestry

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pl

j

• Warsztat umiejętności interpersonalnych.
• Andragogiczne uwarunkowania uczenia się dorosłych.
• Kształcenie ustawiczne w Polsce i Europie. Konteksty.
• Psychologia uczenia się.
• Style i strategie uczenia się. Style kierowania.
• Alternatywne koncepcje psychologiczne i pedagogiczne (Gestalt, TZI).
• Metodyka pracy z dorosłymi (od analizy potrzeb, poprzez interakcje na zajęciach, po ewaluację).
• Symulacje zajęć (zajęcia z kamerą).
• Pomoce dydaktyczne i materiały (jakie? ile? w jakim celu?).
• Prezentacja. Autoprezentacja.
• Kształcenie na odległość (e-learning).
• Umiejętności interpersonalne w pracy z grupą.
• Procesy grupowe, role w grupach. Interwencje.
• Moderowanie rozmów i dyskusji. Rozwiązywanie konfliktów.
• Negocjacje.
• Etyka w pracy trenera.
• Coaching.

Studia realizowane są w postaci zjazdów weekendowych w terminach określonych przez ośrodek realizujący daną edycję studiów. W celu uzyskania informacji dotyczącej terminów zjazdów prosimy o kontakt z odpowiednim ośrodkiem (kontakty do naszych Partnerów w zakładce „Rekrutacja”)

Celem studiów jest ukształtowanie umiejętności trenerskich w zakresie edukacji dorosłych, pracy z grupą, kierowania procesami grupowymi, rozwoju osobistego. Program studiów jest zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012r.

Biuro Rekrutacyjne UNS
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (2000 zł za całe studia)*

*aktualne promocje dostępne w ośrodkach realizujących daną edycję – prosimy o kontakt z odpowiednim biurem w celu uzyskania szczegółowych informacji


Biuro Rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
(42) 232 74 99
uns.lodz.pl
rekrutacja@uns.lodz.pl

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw