ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

Dla kogo?
Studia adresowane są do osób z wykształceniem wyższym II. stopnia zamierzających kierować szkołą, przedszkolem lub inną placówką oświatową. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436)
Czas trwania
2 semestry

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pldr Agnieszka Szpak

System edukacji i polityka oświatowa w Polsce i wybranych kra-jach UE.
Prawo oświatowe.
Dokumenty, archiwa i gospodarka materiałowa w placówce oświa-towej.
Socjologia edukacji.
Planowanie pracy i zarządzanie placówką oświatową.
Psychologiczne podstawy organizacji i zarządzania.
Nadzór pedagogiczny i zarządzanie jakością kształcenia.
Podstawy kształcenia dorosłych.
Informatyka w zarządzaniu placówkami oświatowymi.
Oświatowe zadania samorządu.
Zasady przeprowadzania i rozstrzygania konkursu na dyrektora szkoły.

Studia realizowane są w postaci zjazdów weekendowych w terminach określonych przez ośrodek realizujący daną edycję studiów. W celu uzyskania informacji dotyczącej terminów zjazdów prosimy o kontakt z odpowiednim ośrodkiem (kontakty do naszych Partnerów w zakładce „Rekrutacja”)

Absolwenci są przygotowani do zarządzania szkołą, przedszkolem lub inną placówką oświatową.

Biuro Rekrutacyjne UNS
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1200 zł / semestr (2400 zł za całe studia)
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1200 zł / semestr (2400 zł za całe studia)*

*aktualne promocje dostępne w ośrodkach realizujących daną edycję – prosimy o kontakt z odpowiednim biurem w celu uzyskania szczegółowych informacji


Biuro Rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
(42) 232 74 99
uns.lodz.pl
rekrutacja@uns.lodz.pl

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw