PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

Dla kogo?
Studia podyplomowe adresowane są do osób z wykształceniem wyższym, posiadających przygotowanie pedagogiczne, które chcą poszerzyć własne kwalifikacje zawodowe poprzez zdobycie umiejętności z zakresu resocjalizacji instytucjonalnej i środowiskowej. Dają one uprawnienia i zasób wiedzy oraz umiejętności do pracy w stacjonarnych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych, szkołach i internatach, służbach mundurowych, sądach (kurator sądowy), wyspecjalizowanych agendach administracji rządowej i samorządowej, stowarzyszeniach i fundacjach, poradniach specjalistycznych, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach socjoterapii w charakterze wychowawcy, pedagoga rodzinnego, wychowawcy ulicy czy socjoterapeuty. Program zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012r.
Czas trwania
3 semestry

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pldr Agnieszka Szpak

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne.
Elementy pedagogiki resocjalizacyjnej.
Socjologiczne aspekty problemów społecznych.
Metody i narzędzia diagnozowania.
Wybrane zagadnienia systemu resocjalizacyjnego.
Wybrane zagadnienia pomocy psychopedagogicznej jako interwencji kryzysowej.
Praca z rodziną.
Metodyka oddziaływania resocjalizacyjnego.
Elementy prawa.
Trening interpersonalny.

Studia realizowane są w postaci zjazdów weekendowych w terminach określonych przez ośrodek realizujący daną edycję studiów. W celu uzyskania informacji dotyczącej terminów zjazdów prosimy o kontakt z odpowiednim ośrodkiem (kontakty do naszych Partnerów w zakładce „Rekrutacja”)

Zdobycie umiejętności potrzebnych do realizacji zadań związanych z resocjalizacją niedostosowanych społecznie dzieci i młodzieży.
Uzyskanie kwalifikacji do pracy w państwowych i środowiskowych instytucjach opieki społecznej.
Rozwijanie kompetencji metodycznej w zakresie pracy resocjalizacyjnej i profilaktyczno-wychowawczej.
Przygotowanie do pomagania osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.
Kształcenie umiejętności interpersonalnych, niezbędnych do pracy z grupą.
Praktyczne umiejętności pomagania innym w sytuacjach kryzysowych.
Przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach trudnych we wszelkich typach szkół oraz ośrodkach opiekuńczych i szkolno-wychowawczych.

Biuro Rekrutacyjne UNS
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (3000 zł za całe studia)
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (3000 zł za całe studia)*

*aktualne promocje dostępne w ośrodkach realizujących daną edycję – prosimy o kontakt z odpowiednim biurem w celu uzyskania szczegółowych informacji


Biuro Rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
(42) 232 74 99
uns.lodz.pl
rekrutacja@uns.lodz.pl

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw