TYFLOPEDAGOGIKA

Dla kogo?
Studia podyplomowe adresowane są do osób z wykształceniem wyższym, które chcą uzyskać kwalifikacje pedagogiczne w zakresie pedagogiki specjalnej – tyflopedagogiki, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 17 stycznia 2012r.
Czas trwania
3 semestry

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pldr Agnieszka Szpak

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne.
Podstawy pedagogiki specjalnej.
Tyflopsychologia.
Tyflopedagogika.
Diagnostyka tyflologiczna w aspektach: medycznym, psychologicznym, pedagogicznym.
Podstawy wiedzy o anatomii, fizjologii i patologii narządu wzroku.
Deontologia zawodu pedagoga specjalnego.
Metodyka nauczania i wychowania dzieci z uszkodzonym wzrokiem.
Osoba niewidoma w środowisku rodzinnym.
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z dysfunkcją wzroku.
Orientacja w przestrzeni osób niewidomych.
Rehabilitacja widzenia.
Wspomaganie osób z uszkodzonym wzrokiem i ich rodzin.
Kurs alfabetu L. Braille’a.
Wybrane zagadnienia prawa.
Upośledzenia sprzężone: niedowidzenie, niedosłuch, autyzm, zaburzenia mowy.

Studia realizowane są w postaci zjazdów weekendowych w terminach określonych przez ośrodek realizujący daną edycję studiów. W celu uzyskania informacji dotyczącej terminów zjazdów prosimy o kontakt z odpowiednim ośrodkiem (kontakty do naszych Partnerów w zakładce „Rekrutacja”)

Przygotowanie do realizacji zadań edukacyjnych, terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych z dziećmi i młodzieżą niewidomą oraz słabo widzącą.

Nabycie wiedzy o prawidłowościach rozwoju i zachowania się dzieci niewidomych i słabo widzących oraz o ich trudnościach w przystosowaniu się do warunków szkolnych.

Biuro Rekrutacyjne UNS
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (3000 zł za całe studia)
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (3000 zł za całe studia)*

*aktualne promocje dostępne w ośrodkach realizujących daną edycję – prosimy o kontakt z odpowiednim biurem w celu uzyskania szczegółowych informacji


Biuro Rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
(42) 232 74 99
uns.lodz.pl
rekrutacja@uns.lodz.pl

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw