OLIGOFRENOPEDAGOGIKA

Dla kogo?
Studia podyplomowe adresowane są do osób z wykształceniem wyższym posiadających kwalifikacje pedagogiczne, które chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki. Program zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012r.
Czas trwania
3 semestry

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pldr Agnieszka Szpak

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne.
Podstawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością.
Wprowadzenie do oligofrenopedagogiki.
Wprowadzenie do tyflopedagogiki z metodyką.
Wprowadzenie do surdopedagogiki z metodyką.
Wprowadzenie do pedagogiki leczniczo-terapeutycznej.
Wprowadzenie do logopedii.
Diagnostyka psychopedagogiczna.
Metodyka nauczania i wychowania osób z lekką i głębszą niepeł-nosprawnością intelektualną.
Wczesna interwencja wobec dziecka z niepełnosprawnością inte-lektualną.
Wspomaganie osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich ro-dzin.
Wprowadzenie do pedagogiki resocjalizacyjnej.
Praca z uczniem autystycznym.
Praca z uczniem z niepełnosprawnością sprzężoną.
Wybrane zagadnienia prawne

Studia realizowane są w postaci zjazdów weekendowych w terminach określonych przez ośrodek realizujący daną edycję studiów. W celu uzyskania informacji dotyczącej terminów zjazdów prosimy o kontakt z odpowiednim ośrodkiem (kontakty do naszych Partnerów w zakładce „Rekrutacja”)

Nabycie kompetencji umożliwiających diagnozowanie i samodzielne rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Kształtowanie umiejętności projektowania, planowania i realizacji zadań edukacyjnych, opiekuńczych i terapeutycznych w pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.

Biuro Rekrutacyjne UNS
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (3000 zł za całe studia)
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (3000 zł za całe studia)*

*aktualne promocje dostępne w ośrodkach realizujących daną edycję – prosimy o kontakt z odpowiednim biurem w celu uzyskania szczegółowych informacji


Biuro Rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
(42) 232 74 99
uns.lodz.pl
rekrutacja@uns.lodz.pl

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw