LOGOPEDIA

Dla kogo?
Studia podyplomowe adresowane są do osób z wykształceniem wyższym I. lub II. stopnia kierunków humanistycznych, zamierzających podjąć pracę z dziećmi lub osobami dorosłymi w placówkach oświaty, kultury, służby zdrowia.
Czas trwania
4 semestry

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pldr Agnieszka Szpak

Program studiów jest zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli. Obejmuje następujące obszary tematyczne:
• Podstawowe zagadnienia teoretyczne pedagogiki specjalnej.
• Wybrane zagadnienia z anatomii i fizjologii człowieka.
• Wybrane zagadnienia z neuropsychologii.
• Wstęp do logopedii i organizacji opieki logopedycznej.
• Warsztaty pracy logopedy.
• Metodyka postępowania logopedycznego.
• Trudności w uczeniu się czytania i pisania oraz specyficzne zabu-rzenia rozwoju mowy i języka.
• Wczesna interwencja logopedyczna.
• Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacyjnych (dyslalia).
• Diagnoza i terapia zaburzeń anatomiczno-funkcjonalnych (dysglo-sja)
• Elementy integracji sensorycznej w rozwijaniu sprawności języ-kowej i komunikacyjnej dziecka.
• Podstawy surdologopedii.
• Afazja i dysfazja.
• Foniatria.
• Audiologia.
• Logorytmika.
• Fonetyka i fonologia.
• Diagnoza i terapia jąkających się.
• Diagnoza i terapia dyzartrii.
• Typologia zaburzeń mowy.
• Psychologia rozwojowa i kliniczna.
• Psychiatria i neurologia dziecięca.
• Diagnoza i terapia upośledzonych umysłowo.
• Neurologia z elementami geriatrii.
• Komunikacja alternatywna.
• Technika mowy.
• Kultura języka polskiego.
• Nauka o semantyce, składni i morfologii języka polskiego.

Studia realizowane są w postaci zjazdów weekendowych w terminach określonych przez ośrodek realizujący daną edycję studiów. W celu uzyskania informacji dotyczącej terminów zjazdów prosimy o kontakt z odpowiednim ośrodkiem (kontakty do naszych Partnerów w zakładce „Rekrutacja”)

Absolwent tych studiów podyplomowych jest przygotowany do pracy na stanowisku nauczyciela – logopedy w szkołach i innych placówkach oświatowych (pod warunkiem spełniania pozostałych kryteriów wynikających z treści rozporządzanie MEN z dn. 12 marca 2009r.).

Cennik
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (4000 zł za całe studia)
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (4000 zł za całe studia)*

*aktualne promocje dostępne w ośrodkach realizujących daną edycję – prosimy o kontakt z odpowiednim biurem w celu uzyskania szczegółowych informacji

Biuro Rekrutacyjne UNS
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (3000 zł za całe studia)
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (3000 zł za całe studia)*

*aktualne promocje dostępne w ośrodkach realizujących daną edycję – prosimy o kontakt z odpowiednim biurem w celu uzyskania szczegółowych informacji


Biuro Rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
(42) 232 74 99
uns.lodz.pl
rekrutacja@uns.lodz.pl

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw