EDUKACJA SPECJALNA Z PEDAGOGIKĄ WSPIERAJĄCĄ

Dla kogo?
Studia przeznaczone są dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy chcieliby zdobyć kwalifikacje do pracy w placówkach specjalnych oraz w klasach integracyjnych i terapeutycznych. Program zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012 r.
Czas trwania
3 semestry

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pldr Agnieszka Szpak

Program studiów jest zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli. Obszary tematyczne w ramach studiów to:
Przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne
Oligofrenopedagogika z metodyką.
Podstawy surdopedagogiki z metodyką.
Podstawy tyflopedagogiki z metodyką.
Pedagogika resocjalizacyjna z metodyką.
Praca w klasach integracyjnych.
ADHD, zespół Aspergera, autyzm.
Biomedyczne podstawy rozwoju człowieka.

Studia realizowane są w postaci zjazdów weekendowych w terminach określonych przez ośrodek realizujący daną edycję studiów. W celu uzyskania informacji dotyczącej terminów zjazdów prosimy o kontakt z odpowiednim ośrodkiem (kontakty do naszych Partnerów w zakładce „Rekrutacja”)

Absolwent tych studiów podyplomowych jest przygotowany do pracy na stanowiskach nauczyciela i wychowawcy w szkołach w zakresie przedmiotów, do których zdobył kwalifikacje z uwzględnieniem specyfiki nauczania w placówce specjalnej.

Biuro Rekrutacyjne UNS
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (3000 zł za całe studia)
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (3000 zł za całe studia)*

*aktualne promocje dostępne w ośrodkach realizujących daną edycję – prosimy o kontakt z odpowiednim biurem w celu uzyskania szczegółowych informacji


Biuro Rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
(42) 232 74 99
uns.lodz.pl
rekrutacja@uns.lodz.pl

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw