COACHING DLA KADR OŚWIATOWYCH

Dla kogo?
Studia są adresowane do osób zajmujących się doskonaleniem i rozwojem zawodowym nauczycieli, psychologów, pedagogów oraz osób sprawujących funkcje kierownicze. Program studiów ukierunkowany jest na potrzeby pracowników systemu doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, nauczycieli akademickich, wykładowców i trenerów, i osób chcących wzbogacać swój warsztat pracy o nowe metody pracy z dorosłymi.
Czas trwania
2 semestry

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pl

j

Program studiów wzbogacony jest o wiedzę z zakresu andragogiki, zagadnienia związane z motywowaniem osób dorosłych i wspieraniem ich w rozwoju, a także związane z zarządzaniem i wspieraniem zmian – w oparciu o metody coachingowe.
• Definicje i odmiany coachingu obecnego na rynku.
• Psychologiczne podstawy coachingu a edukacja osób dorosłych.
• Coaching a inne działania wspierające rozwój.
• Wybrane zagadnienia związane z pracą na motywacji klienta.
• Efektywność pracy metodami coachingowymi.
• Kompetencje coacha.
• Proces coachingu, przebieg sesji coachingowej.
• Cele coachingu. Stawianie celów coachingowych.
• Zawieranie kontraktu coachingowego.
• Praca z grupą przy wykorzystaniu metod coachingowych.
• Komunikacja w pracy coacha.
• Metody i narzędzia w pracy coacha.
• Wartości i przekonania w procesie coachingu.
• Zaawansowanie techniki formułowania pytań coachingowych.
• Sytuacje trudne w pracy coacha i techniki radzenia sobie z nimi.
• Coaching jako metoda wspierania zachodzącej zmiany.
• Aspekty psychologiczne związane z zarządzaniem zmianą.
• Wykorzystanie technik coachingowych w pracy z uczniami i w rozmowach z ich rodzicami.
• Wykorzystanie technik coachingowych w pracy dyrektora szkoły.
• Rola coachingu w budowaniu kultury organizacyjnej.
• Podstawowe założenia koncepcji organizacji uczącej się a coaching.
• Coaching w pracy osób wspierających rozwój nauczycieli.
• Etyka w pracy coacha.

Studia realizowane są w postaci zjazdów weekendowych w terminach określonych przez ośrodek realizujący daną edycję studiów. W celu uzyskania informacji dotyczącej terminów zjazdów prosimy o kontakt z odpowiednim ośrodkiem (kontakty do naszych Partnerów w zakładce „Rekrutacja”)

Studia doskonalące prowadzone przez trenerów przygotowujących kadry do kompleksowego wspomagania rozwoju szkoły (projekt ORE, rozporządzenie MEN z 26.X.2012r.)

Biuro Rekrutacyjne UNS
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (3000 zł za całe studia)
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (3000 zł za całe studia)*

*aktualne promocje dostępne w ośrodkach realizujących daną edycję – prosimy o kontakt z odpowiednim biurem w celu uzyskania szczegółowych informacji


Biuro Rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
(42) 232 74 99
uns.lodz.pl
rekrutacja@uns.lodz.pl

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw