NAUCZANIE DRUGIEGO PRZEDMIOTU - Plastyka

Dla kogo?
Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli i absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, których dyplomy ukończenia studiów potwierdzają nabycie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela (powadzenia zajęć i/lub nauczania przedmiotów w szkołach), chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania plastyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych.
Czas trwania
3 semestry

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pldr Agnieszka Szpak

Program studiów jest zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli. Obejmuje przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu „Plastyka” w postaci przygotowania merytorycznego oraz przygotowania metodycznego (dydaktyki nauczania przedmiotu).

Obszary tematyczne w ramach programu to:
• Przgotowanie psychologiczno-pedagogiczne do wszystkich etapów edukacyjnych.
• Psychologiczne uwarunkowania zachowań uczniów.
• Warsztat pracy nauczyciela, zadania wychowawcze.
• Podstawowe dokumenty związane z nauczaniem Plastyki w szkole.
• Zarys historii sztuki, estetyki, filmu i teatru, zarys obyczajów, kultury i mody w czasach dawnych i obecnych.
• Edukacja plastyczna.
• Technologie informatyczne i multimedialne w kulturze.

Studia realizowane są w postaci zjazdów weekendowych w terminach określonych przez ośrodek realizujący daną edycję studiów. W celu uzyskania informacji dotyczącej terminów zjazdów prosimy o kontakt z odpowiednim ośrodkiem (kontakty do naszych Partnerów w zakładce „Rekrutacja”)

Absolwent tych studiów podyplomowych jest przygotowany do pracy na stanowiskach nauczyciela i wychowawcy w szkołach uzyskując kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu Plastyka.

Absolwent w toku studiów nabywa kompetencje merytoryczne i metodyczne niezbędne do prowadzenia typowych zadań z zakresu nauczania na drugim, trzecim i czwartym etapie edukacji i nauczania przedmiotu Plastyka. Nabywa kompetencje w zakresie planowania procesu edukacyjnego i jego realizacji. O kwalifikacjach do prowadzenia zajęć na danym etapie edukacyjnym decyduje dyplom ukończenia I lub II stopnia studiów wyższych.

Biuro Rekrutacyjne UNS
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (3000 zł za całe studia)
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (3000 zł za całe studia)*

*aktualne promocje dostępne w ośrodkach realizujących daną edycję – prosimy o kontakt z odpowiednim biurem w celu uzyskania szczegółowych informacji


Biuro Rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
(42) 232 74 99
uns.lodz.pl
rekrutacja@uns.lodz.pl

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw