NAUCZANIE DRUGIEGO PRZEDMIOTU - Muzyka

Dla kogo?
Studia są przeznaczone dla nauczycieli i osób z wykształceniem wyższym (I lub II stopnia) oraz posiadających kwalifikacje pedagogiczne, chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania muzyki w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i szkołach ponadgimnazjalnych.
Program zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012r.
Czas trwania
3 semestry

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pldr Agnieszka Szpak

Program studiów jest zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli. Obejmuje przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu „Muzyka” w postaci przygotowania merytorycznego oraz przygotowania metodycznego (dydaktyki nauczania przedmiotu).

Obszary tematyczne w ramach programu to:
• Przygotowanie psychologiczno - pedagogiczne do wszystkich etapów edukacyjnych.
• Metodyka, dydaktyka nauczania muzyki.
• Historia muzyki.
• Sztuka europejska z historią muzyki.
• Ośrodki kultury muzycznej.
• Edukacja regionalna.
• Elementy muzykoterapii.
• Podstawy teoretyczne wychowania estetycznego.
• Edukacja z zakresu wiedzy o kulturze.
• Kultura słowa i zajęcia teatralne.
• Technologie informatyczne i multimedialne w kulturze.

Studia realizowane są w postaci zjazdów weekendowych w terminach określonych przez ośrodek realizujący daną edycję studiów. W celu uzyskania informacji dotyczącej terminów zjazdów prosimy o kontakt z odpowiednim ośrodkiem (kontakty do naszych Partnerów w zakładce „Rekrutacja”)

Absolwent tych studiów podyplomowych jest przygotowany do pracy na stanowiskach nauczyciela i wychowawcy w szkołach uzyskując kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu Muzyka.

Absolwent w toku studiów nabywa kompetencje merytoryczne i metodyczne niezbędne do prowadzenia typowych zadań z zakresu nauczania na drugim, trzecim i czwartym etapie edukacji i nauczania przedmiotu Muzyka. Nabywa kompetencje w zakresie planowania procesu edukacyjnego i jego realizacji. O kwalifikacjach do prowadzenia zajęć na danym etapie edukacyjnym decyduje dyplom ukończenia I lub II stopnia studiów wyższych.

Biuro Rekrutacyjne UNS
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (3000 zł za całe studia)
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (3000 zł za całe studia)*

*aktualne promocje dostępne w ośrodkach realizujących daną edycję – prosimy o kontakt z odpowiednim biurem w celu uzyskania szczegółowych informacji


Biuro Rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
(42) 232 74 99
uns.lodz.pl
rekrutacja@uns.lodz.pl

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw