TERAPIA PEDAGOGICZNA

Dla kogo?
Studia są przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym (I lub II stopnia) oraz posiadających kwalifikacje pedagogiczne, nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych (przede wszystkim szkoły podstawowe), pedagogów i psychologów szkolnych, wychowawców placówek opiekuńczo – wychowawczych, pedagogów poradni psychologiczno – pedagogicznych, innych nauczycieli zainteresowanych problematyką trudności w uczeniu się szkolnym dzieci i młodzieży.
Program zgodny z Rozporządzeniem MNiSW z dn. 17 stycznia 2012r.
Czas trwania
3 semestry

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pldr Agnieszka Szpak

Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne.
Dydaktyka specjalna.
Psychopedagogiczne metody diagnozy specyficznych trudności w uczeniu się.
Wybrane zagadnienia z logopedii z metodyką terapii zaburzeń mowy.
Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania.
Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwo-ju ruchowego.
Kinezjologia edukacyjna.
Diagnoza i terapia trudności w uczeniu się matematyki.
Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami emo-cjonalnymi.
Terapia ucznia z dysleksją w starszym wieku szkolnym.
Wykorzystanie komputera w pracy terapeutycznej.
Planowanie pracy terapeutycznej.
Emisja i higiena głosu

Studia realizowane są w postaci zjazdów weekendowych w terminach określonych przez ośrodek realizujący daną edycję studiów. W celu uzyskania informacji dotyczącej terminów zjazdów prosimy o kontakt z odpowiednim ośrodkiem (kontakty do naszych Partnerów w zakładce „Rekrutacja”)

Przygotowanie słuchaczy do prowadzenia terapii dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się poprzez wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności nt.:

przyczyn i przejawów zaburzeń rozwojowych,
świadomego i fachowego stosowania zabiegów terapeutycznych w pracy indywidualnej oraz specjalnych zespołach dziecięcych i młodzieżowych,
tworzenia właściwego warsztatu pracy nauczyciela terapii pedagogicznej,
możliwości i kierunku dalszego samokształcenia.

Biuro Rekrutacyjne UNS
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (3000 zł za całe studia)
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (3000 zł za całe studia)*

*aktualne promocje dostępne w ośrodkach realizujących daną edycję – prosimy o kontakt z odpowiednim biurem w celu uzyskania szczegółowych informacji


Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw