NAUCZANIE DRUGIEGO PRZEDMIOTU - Wychowanie do życia w rodzinie

Dla kogo?
Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli i absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, których dyplomy ukończenia studiów potwierdzają nabycie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela (powadzenia zajęć i/lub nauczania przedmiotów w szkołach).
Czas trwania
3 semestry

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pl



dr Agnieszka Szpak

Program studiów jest zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli. Obejmuje przygotowanie słuchaczy do nauczania przedmiotu „wychowanie do życia w rodzinie” w postaci przygotowania merytorycznego oraz przygotowania metodycznego (dydaktyki nauczania przedmiotu).

Obszary tematyczne w ramach programu to:
• Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne.
• Podstawy zajęć wychowanie do życia w rodzinie.
• Zagadnienia biomedyczne.
• Zagadnienia seksuologiczne.
• Psychologia małżeństwa i rodziny.
• Komunikacja z uczniem.
• Metodyka i dydaktyka nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.
• Technologie informacyjne.
• System edukacyjny w Polsce

Studia realizowane są w postaci zjazdów weekendowych w terminach określonych przez ośrodek realizujący daną edycję studiów. W celu uzyskania informacji dotyczącej terminów zjazdów prosimy o kontakt z odpowiednim ośrodkiem (kontakty do naszych Partnerów w zakładce „Rekrutacja”)

Absolwent tych studiów podyplomowych jest przygotowany do pracy na stanowiskach nauczyciela i wychowawcy w szkołach podstawowych uzyskując kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

Absolwent w toku studiów nabywa kompetencje merytoryczne (z zakresu wiedzy o rodzinie, o pedagogicznych podstawach wychowania w rodzinie, o relacjach międzyosobowych i ich kształtowaniu, o fizjologicznych i psychologicznych podstawach seksualności człowieka, o rolach małżeńskich i rodzicielskich oraz wiedzy o instytucjach wsparcia rodzin i młodzieży) i metodyczne niezbędne do prowadzenia typowych zadań z zakresu nauczania na drugim etapie edukacji i nauczania przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Nabywa kompetencje w zakresie planowania procesu edukacyjnego i jego realizacji.

Biuro Rekrutacyjne UNS
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (3000 zł za całe studia)
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (3000 zł za całe studia)*

*aktualne promocje dostępne w ośrodkach realizujących daną edycję – prosimy o kontakt z odpowiednim biurem w celu uzyskania szczegółowych informacji


Biuro Rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
(42) 232 74 99
uns.lodz.pl
rekrutacja@uns.lodz.pl

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw