KWALIFIKACJE PEDAGOGICZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

Dla kogo?
Studia przeznaczone są dla osób, które zamierzają pracować w szkole lub innej placówce oświatowej jako nauczyciel języka obcego i nie posiadają wymaganych kwalifikacji pedagogicznych. Wymagana znajomość języka obcego wg ESOKJ na poziomie A, B (Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 marca 2009 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli).
Czas trwania
3 semestry

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pldr Agnieszka Szpak

Program studiów jest zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli. Obszary tematyczne w ramach studiów to:

• Ogólne przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne.
• Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne do I. (klasy I-III), II. (klasy IV-VI) oraz III. (gimnazjum i klasy ponadgimnazjalne) etapu edukacji.
• Dydaktyka ogólna.
• Dydaktyka szczegółowa do I. (klasy I-III), II. (klasy IV-VI) oraz III. (gimnazjum i klasy ponadgimnazjalne) etapu edukacji, w tym: metodyka edukacji polonistycznej, plastycznej, muzycznej, przyrodniczej, matematycznej, technicznej, komputerowej.
• Praktyka zawodowa w szkole.

Studia realizowane są w postaci zjazdów weekendowych w terminach określonych przez ośrodek realizujący daną edycję studiów. W celu uzyskania informacji dotyczącej terminów zjazdów prosimy o kontakt z odpowiednim ośrodkiem (kontakty do naszych Partnerów w zakładce „Rekrutacja”)

Słuchacz otrzymuje kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli, placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, bibliotekach pedagogicznych, kolegiach pracowników służb społecznych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach, uzupełniających liceach ogólnokształcących, technikach uzupełniających i szkołach policealnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i innych placówkach oświatowych zgodnie z posiadanym wykształceniem kierunkowym.

Biuro Rekrutacyjne UNS
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (3000 zł za całe studia)
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (3000 zł za całe studia)*

*aktualne promocje dostępne w ośrodkach realizujących daną edycję – prosimy o kontakt z odpowiednim biurem w celu uzyskania szczegółowych informacji


Biuro Rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
(42) 232 74 99
uns.lodz.pl
rekrutacja@uns.lodz.pl

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw