ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Dla kogo?
studia przeznaczone są dla osób, które zajmują się zarządzaniem kryzysowym w administracji publicznej i sektorze niepublicznym lub przygotowują się do realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym, problematyką bezpieczeństwa i ochrony w sytuacjach zagrożeń dla życia, i zdrowia, mienia obywateli oraz zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego
Czas trwania
2 semestry

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pl

dr hab. inż. Jarosław ProńkoOchrona osób, społeczności, mienia, obiektów i obszarów
Polityka i strategia bezpieczeństwa RP
Międzynarodowe uwarunkowania zarządzania kryzysowego (wytyczne organizacji międzynarodowych w zakresie zarządzania kryzysowego – ILO, UNEP, NATO, UE, oraz konwencje międzynarodowe w zakresie zapobiegania, reagowania i odbudowy w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń dla ludzi i środowiska)

Teoria tworzenia systemów monitoringu zagrożeń
Bezpieczeństwo chemiczne, biologiczne i radiologiczne
Bezpieczeństwo ekologiczne i ochrona środowiska
Systemy ratownictwa
Gospodarka wodna i ochrona przeciwpowodziowa
Wybrane problemy podejmowania decyzji
Podstawy organizacji i zarządzania
Zarządzanie kryzysowe - podstawy prawne oraz struktura systemu zarządzania kryzysowego w Polsce, system planowania, układ planów zarządzania kryzysowego,

Narodowy program ochrony infrastruktury krytycznej,
Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych,
Reagowanie kryzysowe

Studia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzn., że efekty kształcenia w obszarze „wiedza” słuchacz osiąga poprzez korzystanie z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej (samokształcenie). Zajęcia praktyczne odbywają się podczas dwóch weekendowych (tylko sobota i niedziela) zjazdów w semestrze. Terminarz zjazdów publikowany jest po utworzeniu grupy.

Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wybranego kierunku

Biuro Rekrutacyjne UNS
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (2000 zł za całe studia)
Koszt studiów dla osób, które korzystają z „promocji grupowej” to: 800 zł / semestr (1600 zł za całe studia)

Zasady korzystania z promocji grupowej
Wystarczy, że we wniosku o przyjęcie na studia wymienisz pozostałe osoby, które razem z Tobą się zapisują i one zrobią to samo, a wszyscy będziecie mogli skorzystać z niższych opłat. Nie musicie pracować w tym samym miejscu, ani mieszkać w tej samej miejscowości – ważne, że się znacie i chcecie razem studiować ! (promocja dotyczy wyłącznie oferty studiów podyplomowych proponowanych w tej ulotce, a nie oferty studiów I i II stopnia czy oferty studiów podyplomowych realizowanych tradycyjnie)


Biuro Rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
(42) 232 74 99
uns.lodz.pl
rekrutacja@uns.lodz.pl

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw