ZARZĄDZANIE PLACÓWKAMI ZDROWIA I PERSONELEM MEDYCZNYM

Dla kogo?
Studia przeznaczone są dla osób pełniących funkcje kierownicze w placówkach służby (ochrony) zdrowia, które chcą pogłębić swoją wiedzę i kwalifikacje lub planujących założyć nowe placówki zdrowia.
Czas trwania
2 semestry

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pl

j

• Systemy organizacji ochrony zdrowia
• Podstawy prawne działalności w zakresie opieki zdrowotnej
• Nadzór sanitarno–epidemiologiczny i zarządzanie bezpieczeństwem
• Podstawy organizacji i zarządzania w instytucjach
• Strategia zarządzania i planowania w jednostkach ochrony zdrowia. Zarządzanie strategiczne
• Strategie kontraktowania świadczeń medycznych
• Systemy informacyjne i informatyczne oraz ich zastosowanie w zarządzaniu służbą zdrowia
• Systemy ubezpieczeń w ochronie zdrowia
• Marketing usług medycznych
• Zarządzanie jakością w służbie zdrowia
• Zarządzanie zasobami ludzkimi i motywowanie pracowników
• Biznesplan dla zakładu opieki zdrowotnej
• Etyka w jednostkach ochrony zdrowia
• Podstawy rachunkowości w jednostkach ochrony zdrowia
• Rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej w zarządzaniu jednostkami ochrony zdrowia
• Prawo pracy
• Public Relations w ochronie zdrowia

Studia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzn., że efekty kształcenia w obszarze „wiedza” słuchacz osiąga poprzez korzystanie z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej (samokształcenie). Zajęcia praktyczne odbywają się podczas dwóch weekendowych (tylko sobota i niedziela) zjazdów w semestrze. Terminarz zjazdów publikowany jest po utworzeniu grupy.

Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wybranego kierunku

Biuro Rekrutacyjne UNS
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (2000 zł za całe studia)
Koszt studiów dla osób, które korzystają z "promocji grupowej" to: 800 zł / semestr (1600 zł za całe studia)

Zasady korzystania z promocji grupowej
Wystarczy, że we wniosku o przyjęcie na studia wymienisz pozostałe osoby, które razem z Tobą się zapisują i one zrobią to samo, a wszyscy będziecie mogli skorzystać z niższych opłat. Nie musicie pracować w tym samym miejscu, ani mieszkać w tej samej miejscowości – ważne, że się znacie i chcecie razem studiować ! (promocja dotyczy wyłącznie oferty studiów podyplomowych proponowanych w tej ulotce, a nie oferty studiów I i II stopnia czy oferty studiów podyplomowych realizowanych tradycyjnie)


Biuro Rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
(42) 232 74 99
uns.lodz.pl
rekrutacja@uns.lodz.pl

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw