PEDAGOGIKA SPECJALNA W ZAKRESIE RESOCJALIZACJI I SOCJOTERAPII

Dla kogo?
Studia są skierowane do nauczycieli posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonywania tego zawodu oraz innych absolwentów studiów pedagogicznych pierwszego i drugiego stopnia.
Czas trwania
3 semestry

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pldr Agnieszka Szpak

Program studiów jest zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli. W ramach zajęć słuchacz nabywa kompetencje merytoryczne i metodyczne niezbędne do prowadzenia typowych zadań resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, szczególnie w placówkach systemu oświaty wobec uczniów szkół ponadpodstawowych, ale także wobec dzieci młodzieży i dorosłych poza system oświaty. Nabywa kompetencje pozwalające na sprawny kontakt interpersonalny z dzieckiem oraz jego rodzicem także w trudnych typowych sytuacjach profesjonalnych. Nabywa także kompetencje w zakresie planowania procesu edukacyjnego i jego realizacji. Ponadto przygotowany jest do rozpoznawania problemów indywidualnych i społecznych swoich uczniów i wychowanków oraz skutecznego podejmowania interwencji.
Program obejmuje zagadnienia takie jak:
• Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne.
• Elementy pedagogiki resocjalizacyjnej.
• Socjologiczne aspekty problemów społecznych.
• Metody i narzędzia diagnozowania.
• Wybrane zagadnienia systemu resocjalizacyjnego.
• Wybrane zagadnienia pomocy psychopedagogicznej jako interwencji kryzysowej.
• Praca z rodziną.
• Metodyka oddziaływania resocjalizacyjnego.
• Elementy prawa.
• Trening interpersonalny.

Studia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzn., że efekty kształcenia w obszarze „wiedza” słuchacz osiąga poprzez korzystanie z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej (samokształcenie). Zajęcia praktyczne odbywają się podczas dwóch weekendowych (tylko sobota i niedziela) zjazdów w semestrze. Terminarz zjazdów publikowany jest po utworzeniu grupy.

Studia przygotowują do pracy na stanowiskach nauczyciela i wychowawcy w: szkołach – absolwent nabywa kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu resocjalizacji i socjoterapii,
• szkołach – na stanowisku wychowawcy/nauczyciela świetlicy,
• placówkach opiekuńczo-wychowawczych w charakterze wychowawcy lub nauczyciela,
• organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach.

Absolwent w toku studiów uzyskuje przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne specjalne obejmujące opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii (w tym psychologii rozwojowej, klinicznej i psychopatologii) oraz z zakresu pedagogiki specjalnej.

Biuro Rekrutacyjne UNS
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (3000 zł za całe studia)
Koszt studiów dla osób, które korzystają z „promocji grupowej” to: 800 zł / semestr (2400 zł za całe studia)

Zasady korzystania z promocji grupowej
Wystarczy, że we wniosku o przyjęcie na studia wymienisz pozostałe osoby, które razem z Tobą się zapisują i one zrobią to samo, a wszyscy będziecie mogli skorzystać z niższych opłat.
Nie musicie pracować w tym samym miejscu, ani mieszkać w tej samej miejscowości – ważne, że się znacie i chcecie razem studiować ! (promocja dotyczy wyłącznie oferty studiów podyplomowych online, nie studiów podyplomowych realizowanych tradycyjnie)


Biuro Rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
(42) 232 74 99
uns.lodz.pl
rekrutacja@uns.lodz.pl

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw