COACHING I MENTORING

Dla kogo?
Studia są skierowane do wszystkich osób pragnących podnosić swoje kwalifikacje trenerskie, coachingowe i mentorskie m.in. menedżerów, specjalistów HR, kierowników projektów, osób zarządzających zespołami, liderów społecznych, doradców zawodowych, specjalistów w zakresie rozwoju zawodowego, trenerów i konsultantów
Czas trwania
2 semestry

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pl

j

Istota i przebieg coachingu
Narzędzia i komunikacja w coachingu
Psychologiczne podstawy coachingu
Coaching jako metoda wspierania rozwoju
Coaching w zarządzaniu
Motywowanie pracowników
Konflikt w zespole i jego rozwiązywanie
Coaching w zarządzaniu
Metodyka rozmów coachingowych
Rozpoznawanie potrzeb edukacyjnych i rozwojowych
Kompetencje komunikacyjne coucha i ich rozpoznawanie
Planowanie i wdrażanie działań coachingowych
Coaching w zarządzaniu – organizacja własnej pracy
Mistrzostwo osobiste

Studia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzn., że efekty kształcenia w obszarze „wiedza” słuchacz osiąga poprzez korzystanie z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej (samokształcenie). Zajęcia praktyczne odbywają się podczas dwóch weekendowych (tylko sobota i niedziela) zjazdów w semestrze. Terminarz zjazdów publikowany jest po utworzeniu grupy.

Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wybranego kierunku

Biuro Rekrutacyjne UNS
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (2000 zł za całe studia)
Koszt studiów dla osób, które korzystają z „promocji grupowej” to: 800 zł / semestr (1600 zł za całe studia)

Zasady korzystania z promocji grupowej
Wystarczy, że we wniosku o przyjęcie na studia wymienisz pozostałe osoby, które razem z Tobą się zapisują i one zrobią to samo, a wszyscy będziecie mogli skorzystać z niższych opłat. Nie musicie pracować w tym samym miejscu, ani mieszkać w tej samej miejscowości – ważne, że się znacie i chcecie razem studiować ! (promocja dotyczy wyłącznie oferty studiów podyplomowych proponowanych w tej ulotce, a nie oferty studiów I i II stopnia czy oferty studiów podyplomowych realizowanych tradycyjnie)


Biuro Rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
(42) 232 74 99
uns.lodz.pl
rekrutacja@uns.lodz.pl

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw