LOGISTYKA I OPTYMALIZACJA DZIAŁALNOŚCI FIRMY

Dla kogo?
Studia przeznaczone są dla pracowników różnego szczebla pragnących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie nowoczesnego zarządzania firmą oraz rozwinąć umiejętności umożliwiające optymalizację jej działalności
Czas trwania
2 semestry

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pl

dr inż. Jan BernyBusiness Proces Reengineering – BPR,
Total Quality Management – TQM,
Lean Management – LM,
Lean production - (LP)
Time Based Management – TBM
Benchmarking - (BM)
Outsourcing
CIM - Computer Integrated Management
TPM - Total Productivity Management
„Just In time” – (JiT)
Controlling
Zarządzanie marketingowo-logistyczne
Projektowanie struktur organizacyjnych

Studia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzn., że efekty kształcenia w obszarze „wiedza” słuchacz osiąga poprzez korzystanie z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej (samokształcenie). Zajęcia praktyczne odbywają się podczas dwóch weekendowych (tylko sobota i niedziela) zjazdów w semestrze. Terminarz zjazdów publikowany jest po utworzeniu grupy.

Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wybranego kierunku

Biuro Rekrutacyjne UNS
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (2000 zł za całe studia)
Koszt studiów dla osób, które korzystają z „promocji grupowej” to: 800 zł / semestr 1600 zł za całe studia)

Zasady korzystania z promocji grupowej
Wystarczy, że we wniosku o przyjęcie na studia wymienisz pozostałe osoby, które razem z Tobą się zapisują i one zrobią to samo, a wszyscy będziecie mogli skorzystać z niższych opłat. Nie musicie pracować w tym samym miejscu, ani mieszkać w tej samej miejscowości – ważne, że się znacie i chcecie razem studiować ! (promocja dotyczy wyłącznie oferty studiów podyplomowych proponowanych w tej ulotce, a nie oferty studiów I i II stopnia czy oferty studiów podyplomowych realizowanych tradycyjnie)


Biuro Rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
(42) 232 74 99
uns.lodz.pl
rekrutacja@uns.lodz.pl

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw