TRANSPORT - SPEDYCJA - LOGISTYKA

Dla kogo?
Studia przeznaczone są dla pracowników różnego szczebla zatrudnionych w firmach logistycznych, spedytorskich, transportowych i kurierskich oraz wszystkich zainteresowanych pragnących rozwinąć lub doskonalić swoje umiejętności zawodowe
Czas trwania
2 semestry

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pl

dr inż. Jan BernyPolityka transportowa UE i strategie rozwoju transportu w Polsce
Podstawy prawne działalności na terenie UE
Techniczne aspekty działalności na terenie UE
Logistyka i transport
Organizacja i zarządzanie w firmie transportowo-spedycyjnej
Systemy wspomagające funkcjonowanie firm TSL
Ekonomika firmy TSL
Magazynowanie i procesy ładunkowe
Centra logistyczne i spedycyjne
Marketing w transporcie
Ubezpieczenia towaru i osób w firmie transportowo-spedycyjnej
Zasady transportu towarów niebezpiecznych, łatwopsujących i ponadgabarytowych

Studia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzn., że efekty kształcenia w obszarze „wiedza” słuchacz osiąga poprzez korzystanie z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej (samokształcenie). Zajęcia praktyczne odbywają się podczas dwóch weekendowych (tylko sobota i niedziela) zjazdów w semestrze. Terminarz zjazdów publikowany jest po utworzeniu grupy.

Uzyskanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wybranego kierunku

Biuro Rekrutacyjne UNS
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (2000 zł za całe studia)
Koszt studiów dla osób, które korzystają z „promocji grupowej” to: 800 zł / semestr (1600 zł za całe studia)

Zasady korzystania z promocji grupowej
Wystarczy, że we wniosku o przyjęcie na studia wymienisz pozostałe osoby, które razem z Tobą się zapisują i one zrobią to samo, a wszyscy będziecie mogli skorzystać z niższych opłat. Nie musicie pracować w tym samym miejscu, ani mieszkać w tej samej miejscowości – ważne, że się znacie i chcecie razem studiować ! (promocja dotyczy wyłącznie oferty studiów podyplomowych proponowanych w tej ulotce, a nie oferty studiów I i II stopnia czy oferty studiów podyplomowych realizowanych tradycyjnie)


Biuro Rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
(42) 232 74 99
uns.lodz.pl
rekrutacja@uns.lodz.pl

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw