EDUKACJA ZDROWOTNA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

Dla kogo?
Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli i absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, którzy są zainteresowani prowadzeniem zajęć z zakresu edukacji i promocji zdrowia oraz profilaktyki społecznej w szkole i innych placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych, profilaktycznych.
Czas trwania
3 semestry

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pldr Agnieszka Szpak

Program studiów jest zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli. Obejmuje przygotowanie słuchaczy do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji i promocji zdrowia oraz profilaktyki społecznej w postaci przygotowania merytorycznego oraz przygotowania metodycznego (dydaktyki nauczania przedmiotu):

Obszary tematyczne w ramach programu to:
1. Metodyka edukacji i promocji zdrowia
2. Modyfikacja zachowan patogennych z elementami technik poznawczo-behawioralych
3. Metody i formy aktywności fizycznej i rekreacji ruchowej
4. Trening zachowań asertywnych
5. Diagnozowanie potrzeb w zakresie edukacji zdrowotnej
6. Ewaluacja działań z zakresu edukacji zdrowotnej
7. Metodyka profilaktyki społecznej - projekt
8. Konstruowanie programów promocji zdrowia w szkole
9. Bezpieczeństwo uczestników i odpowiedzialność prawna wychowawcy
10. Jakość życia związana ze zdrowiem
11. Praktyki

Studia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzn., że efekty kształcenia w obszarze „wiedza” słuchacz osiąga poprzez korzystanie z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej (samokształcenie). Zajęcia praktyczne odbywają się podczas dwóch weekendowych (tylko sobota i niedziela) zjazdów w semestrze. Terminarz zjazdów publikowany jest po utworzeniu grupy.

Absolwent tych studiów podyplomowych jest przygotowany do pracy na stanowiskach nauczyciela i wychowawcy w:
• szkołach – nadając kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej i profilaktyki,
• szkołach – na stanowisku wychowawcy/nauczyciela świetlicy,
• placówkach opiekuńczo-wychowawczych w charakterze wychowawcy lub nauczyciela,
• organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach,
• w kształceniu ustawicznym, w placówkach służby zdrowia, w lokalnych strukturach - do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej i szeroko rozumianej profilaktyki społecznej oraz do podejmowania samozatrudnienia w obszarze usług edukacyjnych.

Biuro Rekrutacyjne UNS
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (3000 zł za całe studia)
Koszt studiów dla osób, które korzystają z „promocji grupowej” to: 800 zł / semestr (2400 zł za całe studia)

Zasady korzystania z promocji grupowej Wystarczy, że we wniosku o przyjęcie na studia wymienisz pozostałe osoby, które razem z Tobą się zapisują i one zrobią to samo, a wszyscy będziecie mogli skorzystać z niższych opłat.

Nie musicie pracować w tym samym miejscu, ani mieszkać w tej samej miejscowości – ważne, że się znacie i chcecie razem studiować ! (promocja dotyczy wyłącznie oferty studiów podyplomowych online, nie studiów podyplomowych realizowanych tradycyjnie)


Biuro Rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
(42) 232 74 99
uns.lodz.pl
rekrutacja@uns.lodz.pl

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw