EDUKACJA DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Dla kogo?
Studia podyplomowe przeznaczone są dla nauczycieli i absolwentów studiów pierwszego i drugiego stopnia, których dyplomy ukończenia studiów potwierdzają nabycie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela (powadzenia zajęć i/lub nauczania przedmiotów w szkołach.
Czas trwania
3 semestry

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pldr Agnieszka Szpak

Program studiów jest zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli. Obejmuje przygotowanie słuchaczy do nauczania Przedsiębiorczości i przedmiotów pokrewnych w postaci przygotowania merytorycznego oraz przygotowania metodycznego (dydaktyki nauczania przedmiotu):

Obszary tematyczne w ramach programu to:
• Ekonomiczne i społeczne podstawy przedsiębiorczości
• Podstawowe kompetencje związane z uczestnictwem w rynku pracy
• Wprowadzenie do teorii komunikacji
• Podstawy zarządzania zespołem
• Prawne uwarunkowania przedsiębiorczości
• Metodyka nauczania na III i IV etapie kształcenia
• Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych uczniów
• Ewaluacja procesu kształcenia
• Projektowanie zajęć dydaktycznych
• Kreatywność w przedsiębiorczości i działaniach społecznych
• Praktyki

Studia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzn., że efekty kształcenia w obszarze „wiedza” słuchacz osiąga poprzez korzystanie z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej (samokształcenie). Zajęcia praktyczne odbywają się podczas dwóch weekendowych (tylko sobota i niedziela) zjazdów w semestrze. Terminarz zjazdów publikowany jest po utworzeniu grupy.

Absolwent tych studiów podyplomowych jest przygotowany do pracy na stanowiskach nauczyciela i wychowawcy w szkołach ponadpodstawowych uzyskując kwalifikacje do prowadzenia lekcji z zakresu Przedsiębiorczości i dziedzin pokrewnych.

Absolwent w toku studiów nabywa kompetencje merytoryczne (z zakresu wiedzy o ekonomicznych i społecznych podstawach przedsiębiorczości, o podstawach mikro- i makroekonomii, o podstawach finansowości, o podstawowych kompetencjach związanych z uczestnictwem w rynku pracy, o prawnych uwarunkowaniach przedsiębiorczości, o teoriach komunikacji i podstawach zarządzania) i metodyczne niezbędne do prowadzenia typowych zadań z zakresu nauczania na trzecim i czwartym etapie edukacji i nauczania Przedsiębiorczości. Nabywa kompetencje w zakresie planowania procesu edukacyjnego i jego realizacji.

Biuro Rekrutacyjne UNS
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (3000 zł za całe studia)
Koszt studiów dla osób, które korzystają z „promocji grupowej” to: 800 zł / semestr (2400 zł za całe studia)

Zasady korzystania z promocji grupowej
Wystarczy, że we wniosku o przyjęcie na studia wymienisz pozostałe osoby, które razem z Tobą się zapisują i one zrobią to samo, a wszyscy będziecie mogli skorzystać z niższych opłat.

Nie musicie pracować w tym samym miejscu, ani mieszkać w tej samej miejscowości – ważne, że się znacie i chcecie razem studiować ! (promocja dotyczy wyłącznie oferty studiów podyplomowych online, nie studiów podyplomowych realizowanych tradycyjnie)


Biuro Rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
(42) 232 74 99
uns.lodz.pl
rekrutacja@uns.lodz.pl

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw