WSPOMAGANIE ROZWOJU I PORADNICTWO PEDAGOGICZNE

Dla kogo?
Studia są skierowane do nauczycieli posiadających kwalifikacje niezbędne do wykonywania tego zawodu oraz innych absolwentów studiów pedagogicznych drugiego stopnia.
Czas trwania
3 semestry

Kontakt

tel.: 42 232 74 99
e-mail: rekrutacja@uns.lodz.pldr Agnieszka Szpak

Program studiów jest zgodny z obowiązującymi standardami kształcenia nauczycieli. Obszary tematyczne realizowane w ramach programu to:
• Wybrane zagadnienia psychologii rozwojowej
• Neurologiczno-psychiatryczne apsekty zaburzeń
• Trudności edukacyjne
• Prawne uwarunkowania orzecznictwa pedagogicznego
• Zaburzenia rozwoju mowy
• Uwarunkowania zaburzeń emocjonalnych i trudności wychowawczych
• Metody wspomagające rozwój dziecka
• Wybrane aspekty diagnozy psychologiczno pedagogicznej

Studia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tzn., że efekty kształcenia w obszarze „wiedza” słuchacz osiąga poprzez korzystanie z materiałów zamieszczonych na platformie e-learningowej (samokształcenie). Zajęcia praktyczne odbywają się podczas dwóch weekendowych (tylko sobota i niedziela) zjazdów w semestrze. Terminarz zjazdów publikowany jest po utworzeniu grupy.

Studia przygotowują do pracy na stanowiskach:
• pedagoga szkolnego,
• specjalisty poradnictwa pedagogicznego.

Absolwent nabywa kompetencje w zakresie udzielania pomocy pedagogicznej dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym oraz wczesnego wspomagania rozwoju. Absolwent nabywa także kompetencje w zakresie planowania poradnictwa i terapii pedagogicznej oraz ich realizacji. Przygotowywany jest do pracy diagnostycznej i wykonywania innych zadań pedagoga szkolnego oraz szeroko rozumianego poradnictwa w placówkach profesjonalnych oraz w placówkach i instytucjach oferujących pomoc pedagogiczną.

Ponadto przygotowany jest do rozpoznawania problemów indywidualnych i społecznych swoich uczniów i wychowanków oraz skutecznego podejmowania interwencji.

Biuro Rekrutacyjne UNS
Koszt studiów dla jednej osoby to: 1000 zł / semestr (3000 zł za całe studia)
Koszt studiów dla osób, które korzystają z „promocji grupowej” to: 800 zł / semestr (2400 zł za całe studia)

Zasady korzystania z promocji grupowej
Wystarczy, że we wniosku o przyjęcie na studia wymienisz pozostałe osoby, które razem z Tobą się zapisują i one zrobią to samo, a wszyscy będziecie mogli skorzystać z niższych opłat.

Nie musicie pracować w tym samym miejscu, ani mieszkać w tej samej miejscowości – ważne, że się znacie i chcecie razem studiować ! (promocja dotyczy wyłącznie oferty studiów podyplomowych online, nie studiów podyplomowych realizowanych tradycyjnie)


Biuro Rekrutacyjne UNS
ul. Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
(42) 232 74 99
uns.lodz.pl
rekrutacja@uns.lodz.pl

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw