STUDIUJESZ-POLECASZ-ZYSKUJESZ


Poleć Uczelnię na której studiujesz

swoim przyjaciołom

a

opłacimy za Ciebie

jedno miesięczne czesne

(za każdego poleconego)

 

Postanowienia szczegółowe:

• Promocja dotyczy tylko tych studentówów, którzy skutecznie polecą Uczelnię Nauk Społecznych, jako miejsce odbywania studiów pierwszego stopnia. Przy czym przez skuteczne polecenie przyjmuje się takie polecenie Uczelni jako miejsca kształcenia, które potwierdzone zostało przyjęciem na studia, zawarciem umowy o świadczenie usług edukacyjnych z UNS, wniesieniem opłaty rekrutacyjnej oraz terminowym wniesieniem przynajmniej trzech pierwszych miesięcznych rat opłaty za studia.

• Aby danemu studentowi UNS zostało przyznane zwolnienie z wymogu opłaty czesnego miesięcznego za skuteczne polecenie wymagane jest złożenie wspólnego zgodnego oświadczenia studenta Uczelni oraz osoby, której Uczelnia została skutecznie polecona. Druk oświadczenia dostępny jest w Rektoracie Uczelni oraz tutaj (dokument pdf)

• Każdy kandydat może zostać tylko raz polecony przez obecnego studenta UNS.

• Każdy obecny student UNS może polecić dowolną liczbę kandydatów.

• Promocja nie dotyczy studentów objętych w trakcie roku akademickiego Indywidualną Organizacją Studiów.

• Promocja dotyczy przyznania zwolnienia z wymogu opłaty jednego miesięcznego czesnego wymaganego tabelą opłat dla pierwszego roku studiów i jest przyznawane w postaci ulgi w opłatach, po terminowym uregulowaniu przez studenta pierwszych trzech czesnych miesięcznych oraz pozostałych wymaganych opłat przewidzianych tabelą opłat dla pierwszego roku studiów

 

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw