Jak zostać agentem !

Służba w ABW

„ Musisz świecić przykładem odwagi, honoru, żarliwej dla Narodu służby”

gen. Stefan Rowecki "Grot" Patron Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW

Agencja wymaga od kandydatów do służby wielu szczególnych umiejętności, cech osobowości, a także odpowiedniej kondycji fizycznej. W zamian oferuje wyjątkową możliwość zaangażowania się w pracę, dającą poczucie satysfakcji z uczestnictwa w zorganizowanej strukturze państwa zabezpieczającej jego podstawowy interes: bezpieczeństwo.

Jeśli szanujesz państwo i prawo, jesteś dumny z tego, że jesteś Polakiem uważasz, że swoją osobą wzmocnisz Agencję przeczytaj, jakie są wymagania formalne, i jak wygląda procedura rekrutacyjna.

Zauważ, że w Agencji można podjąć służbę lub pracę.

Wymagania formalne

Służbę w ABW może pełnić osoba:

 1. posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
 2. korzystająca z pełni praw publicznych,
 3. wykazująca nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną,
 4. dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 5. posiadająca co najmniej średnie wykształcenie i określone kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, wymagających szczególnej dyscypliny służbowej, której gotowa jest się podporządkować.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, - Dz.U. 2010 nr 29 poz. 154

Postępowanie kwalifikacyjne

Etapy:

 1. rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez funkcjonariusza komórki kadrowej z kandydatem, w celu ustalenia jego przydatności do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz motywacji do jej podjęcia;
 2. badanie psychologiczne kandydata mające na celu uzyskanie opinii psychologicznej co do zdolności psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 3. sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym;
 4. przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania i pracy kandydata oraz uzyskanie opinii od osób polecających kandydata;
 5. uzyskanie orzeczenia właściwej komisji lekarskiej podległej Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ustalającego zdolność fizyczną i psychiczną do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 6. egzamin sprawności fizycznej kandydata;
  • badania kandydata ubiegającego się o przyjęcie do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na stanowisko wymagające szczególnych umiejętności lub predyspozycji, mające na celu sprawdzenie przydatności do służby na takim stanowisku:
  • badanie psychofizjologiczne,
  • badanie psychotechniczne,
  • czynności mające na celu sprawdzenie szczególnych umiejętności lub predyspozycji kandydata.
 7. przeprowadzenie odpowiedniego postępowania sprawdzającego, mającego na celu ustalenie, czy kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy.

Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 3-7, mogą być realizowane niezależnie od siebie.

Kwestionariusz osobowy kandydata

Osoby zainteresowane pracą w ABW proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie ABW

Treść artykuł pochodzi z oficjalnej strony ABW:www.abw.gov.pl

 

Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw