Kontakt

Uczelnia Nauk Społecznych

ul. Kamińskiego 21
90-229 Łódź
tel.: 42 232 74 99
mail: rektorat@uns.lodz.pl

Od 16.07 do 30.08 Rektorat pracuje w godzinach:
Pn-Pt - 8.00 - 16.00
Sb-Nd - nieczynne

Godziny pracy Rektoratu:
Pn - 8.00 - 15.30
Wt - 8.00 - 15.30
Śr - nieczynne
Cz - 8.00 - 15.30
Pt - 8.00 - 15.30
Sb - 9.00 - 13.30
Nd - nieczynne


Biuro rekrutacyjne

Biuro rekrutacyjne UNS

ul. Kamińskiego 21
90-229 Łódź
tel.: 42 232 74 99
mail: rekrutacja@uns.lodz.pl

Od 12.VI do 15.VII oraz od 1.IX do 15.X biuro pracuje w godzinach:
Pn - 8.00 - 17.00
Wt - 8.00 - 15.30
Śrd - 8.00 - 17.00
Czw - 8.00 - 15.30
Pt - 8.00 - 15.30
Sb - 9.00 - 13.30
Nd - nieczynne
w pozostałym okresie biuro czynne w godzinach pracy Rektoratu


Biuro praktyk

Biuro Praktyk UNS

tel.: 42 232 74 83
mail: biuropraktyk@uns.lodz.pl

Dyżury biura praktyk:
środy oraz piątki w godz. 8:00-10:00
wybrane soboty



Regionalne Biura Rekrutacyjne

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku

ul. Antoniuk Fabryczny 1,
15-762 Białystok
Tel.: 85 664 23 51, 85 869 12 50, Fax: 85 664 23 51 w. 15
mail: modm@modm.bialystok.pl
www: www.modm.bialystok.pl

Profil na Facebook

Obsługiwanym studentom Partner oferuje:
 • w przygotowaniu
Oferowane i przygotowywane studia podyplomowe:
 • w przygotowaniu
O Partnerze:

Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku jest placówką funkcjonującą pod patronatem Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Skupiamy wokół siebie doradców metodycznych miasta Białegostoku, organizujemy spotkania, szkolenia, kursy pozwalające kadrze pedagogicznej naszego regionu pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności zawodowe. Staramy się jednoczyć lokalne środowisko nauczycielskie w celu wymiany doświadczeń zawodowych.

Posiadamy akredytację Podlaskiego Kuratora Oświaty - Decyzja nr RE. 5470.1.2013.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą doradczo - metodyczną oraz innymi materiałami zgromadzonymi w tym serwisie.

Dyrektor MODM
Maria Jolanta Ambrożej

KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH w Biłgoraju

ul. "Wira" Bartoszewskiego 10
23-400 Biłgoraj
tel.: 51 310 89 99
mail: sekretariat@kpssbilgoraj.edu.pl
www: www.kpssbilgoraj.edu.pl

Profil na Facebook

Obsługiwanym studentom Partner oferuje:
 • obsługę administracyjną w Biłgoraju
  (sekretariat dostępny dla studentów od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:00)
 • pomoc w wypełnianiu wniosków stypendialnych
 • pomoc w organizacji wyjazdów na zjazdy do Łodzi
 • pomoc w organizacji noclegów podczas zjazdów w Łodzi
 • wsparcie w kontaktach z UNS
 • szkolenie z platformy e-learningowej
 • organizację praktyk studenckich w pobliżu zamieszkania studenta
Oferowane i przygotowywane studia podyplomowe:
 • Szczegóły na stronie Partnera: tutaj
O Partnerze:

KPSSSzanowni Państwo
Dzięki staraniom grona wykładowców Zaocznej Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju oraz nauczycieli akademickich Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 1 października 2006 roku rozpoczęły się zajęcia w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju. Od początku siedziba szkoły mieści się przy ul. "Wira" Bartoszewskiego 10, w budynku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Biłgoraju.
Zajęcia prowadzone są na wydziale dziennym i zaocznym. Po trzyletnim cyklu kształcenia nasi absolwenci otrzymują dyplom zawodowy pracownika socjalnego.
Na podstawie porozumienia z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, absolwenci Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju mają możliwość uzyskania dyplomu wyższych studiów zawodowych i tytułu licencjata na kierunku Praca socjalna, który zostanie wydany przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz możliwość ubiegania się (bez egzaminów wstępnych) na uzupełniające studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.
Pragniemy aby nasza placówka kształciła na wysokim poziomie w zawodach, które cieszą się dużą popularnością na rynkach pracy zarówno w kraju jak i zagranicą.
Mając na uwadze, że należyte wykształcenie jest gwarancją stabilnej przyszłości w zjednoczonej Europie w 2015 roku podjęliśmy współpracę z Uczelnią Nauk Społecznych, poszerzając ofertę edukacyjną dla mieszkańców naszego regionu. W ofercie znalazły się nowe kierunki kształcenia na studiach licencjackich i magisterskich oraz bogata oferta studiów podyplomowych. Od 2012 roku dzięki współpracy z firmą Barbara Matysik Professional Consulting reazlizujemy kurs kwalifikacyjny na asystentów rodzin.
Wierzymy, że kształcenie w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Biłgoraju będzie niezapomnianym czasem intelektualnych uniesień i inspiracji, wstępem na rynki pracy w zjednoczonej Europie.

Dyrektor Kolegium
Paweł Jednacz

Firma Szkoleniowo-Usługowa Elżbieta Sobiech
Centrum Kształcenia Podyplomowego

Biuro Rekrutacji
Firma Szkoleniowo-Usługowa Elżbieta Sobiech
Centrum Kształcenia Podyplomowego
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
ul. 3 Maja 2
Brodnica


tel.: +48 516 394 490
mail: podyplomowebrodnica@es-edukacja.pl
www: www.es-edukacja.pl

Profil na Facebook

 

Oferowane i przygotowywane studia podyplomowe:

 

O Partnerze:

Brodnicadr inż. Elżbieta Sobiech

Jestem szczęśliwa mamą dwóch wspaniałych synów. Uwielbiam pracę z ludźmi. Mam szacunek do każdego człowieka.
Życzę Państwu i sobie: wokół życzliwych ludzi, miłości i realizacji marzeń.

Ponad 20 lat mieszkałam w Olsztynie pracując w różnych instytucjach związanych z moim wykształceniem, które jest jednocześnie moją pasją.
Edukacja towarzyszy mi przez całe życie, a mój powrót do rodzinnej miejscowości spowodował, że zainteresowałam się lokalnym rynkiem.
Sama prowadzę szkolenia oraz zajęcia dydaktyczne na studiach wyższych.
Posiadam doświadczenie w organizacji m.in. studiów podyplomowych i szkoleń, które zdobyłam przede wszystkim na stanowisku Dziekana Wydziału Gospodarki Turystycznej w Ełku.
Pod patronatem wyższej uczelni stworzyłam małą sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku (Ełk, Biała Piska, Orzysz, Świętajno, Prostki).

NAJWIĘKSZY DAR JAKI CZŁOWIEK MOŻE OFIAROWAĆ CZŁOWIEKOWI TO DAR CZASU I UWAGI

Doświadczenie zawodowe:

 •  Dziekan Wydziału Gospodarki Turystycznej w Ełku, Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
 •  Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Olsztyńskiej Szkole Wyższej i Wyższej Szkole Gospodarki
 •  Specjalista ds. zapewnienia jakości w firmie produkującej leki i suplementy diety
 •  Asystent w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
 •  Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych

Wykształcenie:

 •  Magister inżynier technologii żywności i żywienia człowieka
 •  Doktor nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia – bezpieczeństwa zdrowotnego żywności
 •  Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

Studia podyplomowe:

 •  Neuroekonomia
 •  Przygotowanie pedagogiczne

Kursy i szkolenia:

 • Kursy i szkolenia z zakresu żywności i żywienia,
 • Szkolenia z zakresu nowoczesnego marketingu
 • Struktogram (Klucz do poznania siebie, Klucz do poznania drugiego człowieka, Klucz do poznania klienta, Klucz do przywództwa i budowania zespołu)

Współpracę ze mną polecają:

 •     Burmistrz Białej Piskiej
 •     Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku
 •     Miejskie Przedszkole i Żłobek EKOLUDKI w Ełku
 •     Podziękowania od słuchaczy studiów podyplomowych
 •     Podziękowanie za współpracę Władz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy
 •     Prezydent Miasta Ełku
 •     Starostwo Powiatowe w Ełku
 •     Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grajewie
 •     Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku
 •     Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku
 •     Wykladowca, Marzanna Krajewska
 •     Burmistrz Miasta Grajewa
  Centrum Edukacji i Biuro Karier STACHOWIAK GROUP

 

Zajęcia w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych
ul. św. Augustyna 28/30
42-200 Częstochowa
tel. kom. + 48 576 354 702, +48 22 415 58 42
mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl
www: www.stachowiak-group.pl

Profil na Facebook

  Obsługiwanym studentom Partner oferuje:
 

Studia Podyplomowe:

 • Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych / doskonalące
 • Doradztwo zawodowe (dla nauczycieli) / kwalifikacyjne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa i survival / doskonalące
 • Edukacja dla bezpieczeństwa i survival / kwalifikacyjne
 • Przygotowanie pedagogiczne / kwalifikacyjne
 • Organizacja i zarządzanie oświatą / kwalifikacyjne
 • Oligofrenopedagogika z rewalidacją (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) / kwalifikacyjne
 • Logopedia/ kwalifikacyjne

Certyfikowane Szkolenia Zawodowe:

 • Szkolenie dla rodziców dyrektorów szkół pedagogów i psychologów z zakresu pozycji prawnej osób niepełnosprawnych
 • Szkolenie dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, pedagogów, nauczycieli, pracowników placówek terapeutycznych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych, oraz stowarzyszeń i instytucji zajmujących się dziećmi i osobami niepełnosprawnymi z zakresu źródła finansowania terapii osób niepełnosprawnych
 • Asystent/ka opiekuna osób starszych / Pflegefachhelfer/In gemäß §§ 43b, 53c SGB             
 • Opiekun/ka osób starszych / Altenpfleger/in gemäß §§ 43b, 53c SGB 
  O Partnerze:
 

Centrum Edukacji i Biuro Karier należące do firmy STACHOWIAK GROUP (wpis do rejestru pod numerem 16085) we współpracy z Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi i Fundacją EDUSA z Warszawy, organizuje Studia Podyplomowe i Szkolenia Zawodowe w: Warszawie-Nowy Dwór Mazowiecki, Częstochowie i Piotrkowie Trybunalskim. Specjalizujemy się w tematyce bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, informacji niejawnych i profilaktyki antykorupcyjnej oraz pomocy osobom niepełnosprawnym. Oferujemy także specyficzne szkolenia zawodowe dostosowane do niemieckiego rynku pracy. Nasi wykładowcy i trenerzy to praktycy-eksperci z przygotowaniem pedagogicznym i prawnym - praktycznym i ze znaczącym dorobkiem naukowym. Istotnym dodatkowym atutem naszej oferty edukacyjnej są militarne szkolenia i obozy survivalowe prowadzone przez byłych żołnierzy służb i jednostek specjalnych z uprawnieniami trenerskimi. Siedziba Firmy STACHOWIAK GROUP mieści się w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 55/73.

Gwarantuje wysoki standard świadczonych przez nas usług!

 

AMERICAN BUSINESS ACADEMY & BSSU w Gdańsku

ul. Rajska 6,
80-850 Gdańsk
tel.: + 668 165 215
mail: sekretariat@bssu.edu.pl
www: www.bssu.edu.pl

Profil na Facebook

Obsługiwanym studentom Partner oferuje:
 • w przygotowaniu
Oferowane i przygotowywane studia podyplomowe:
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Zarządzanie w zdrowiu publicznym i deukcacja zdrowotna
 • Promocja zdrowia z dietoprofilaktyką i edukacja zdrowotna
O Partnerze:
 • w przygotowaniu
BESKIDZKIE SZKOŁY SZTUKI UŻYTKOWEJ w Krakowie

ul. Św. Filipa 23/3,
31-150 Kraków
tel.: + 668 165 215
mail: sekretariat@bssu.edu.pl
www: www.bssu.edu.pl

Profil na Facebook

Obsługiwanym studentom Partner oferuje:
 • w przygotowaniu
Oferowane i przygotowywane studia podyplomowe:
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Zarządzanie w zdrowiu publicznym i deukcacja zdrowotna
 • Promocja zdrowia z dietoprofilaktyką i edukacja zdrowotna
O Partnerze:
 • w przygotowaniu
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH

ul. Magnoliowa 4
59-220 Legnica
tel.: 76 866 42 02
mail: storeh@op.pl

Profil na Facebook

Obsługiwanym studentom Partner oferuje:
 • w przygotowaniu
Oferowane i przygotowywane studia podyplomowe:
 • w przygotowaniu
O Partnerze:
 • w przygotowaniu
KOLEGIUM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH w Biłgoraju
Filia w Nowym Targu

ul. Szpitalna 4 (róg ul. Bulwarowej i Szpitalnej)
34-400 Nowy Targ
tel.: 18 266 68 79
GSM: 51 310 89 99
mail: kolegiumnt@o2.pl
www: www.kpss.mikrowitryna.pl

Profil na Facebook

 

Obsługiwanym studentom Partner oferuje:
 • obsługę administracyjną w Nowym Targu
  (sekretariat dostępny dla studentów od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:00)
 • pomoc w wypełnianiu wniosków stypendialnych
 • pomoc w organizacji wyjazdów na zjazdy do Łodzi
 • pomoc w organizacji noclegów podczas zjazdów w Łodzi
 • wsparcie w kontaktach z UNS
 • szkolenie z platformy e-learningowej
 • organizację praktyk studenckich w pobliżu zamieszkania studenta
Oferowane i przygotowywane studia podyplomowe:
 • Szczegóły na stronie Partnera: tutaj
O Partnerze:

KPSSSzanowni Państwo

Jako Partner Uczelni Nauk Społecznych oferujemy studia podyplomowe realizowane w Nowym Targu. Ponadto prowadzimy rekrutację na niestacjonarne studia wyższe (licencjackie i magisterskie) realizowane przez Uczelnię Nauk Społecznych. W naszej ofercie znajdują się kursy i szkolenia dla nauczycieli i pracowników pomocy społecznej oraz kwalifikacyjny kurs na asystenta rodziny.

 

  Centrum Edukacji i Biuro Karier STACHOWIAK GROUP

 

Plac Kościuszki 6
97-300 Piotrków Tryb.
tel. kom. + 48 601 519 719, +48 22 415 58 42
mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl
www: www.stachowiak-group.pl

Profil na Facebook

  Obsługiwanym studentom Partner oferuje:
 

Studia Podyplomowe:

 • Doradztwo zawodowe (dla nauczycieli) / kwalifikacyjne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa i survival / kwalifikacyjne
 • Przygotowanie pedagogiczne / kwalifikacyjne
 • Organizacja i zarządzanie oświatą / kwalifikacyjne
 • Oligofrenopedagogika z rewalidacją (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) / kwalifikacyjne
 • Logopedia/ kwalifikacyjne

Certyfikowane Szkolenia Zawodowe:

 • Szkolenie dla rodziców dyrektorów szkół pedagogów i psychologów z zakresu pozycji prawnej osób niepełnosprawnych
 • Szkolenie dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, pedagogów, nauczycieli, pracowników placówek terapeutycznych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych, oraz stowarzyszeń i instytucji zajmujących się dziećmi i osobami niepełnosprawnymi z zakresu źródła finansowania terapii osób niepełnosprawnych
 • Szkolenie dla kadry menadżerskiej „Organizacja kancelarii tajnej w firmie”
 • Szkolenie dla kadry menadżerskiej „Organizacja ochrony informacji niejawnych w firmie”
 • Szkolenie dla kadry menadżerskiej „Profilaktyka antykorupcyjna w firmie”
 • Szkolenie przygotowujące do pełnienia roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
 • Asystent/ka opiekuna osób starszych / Pflegefachhelfer/In gemäß §§ 43b, 53c SGB             
 • Opiekun/ka osób starszych / Altenpfleger/in gemäß §§ 43b, 53c SGB 
  O Partnerze:
 

Centrum Edukacji i Biuro Karier należące do firmy STACHOWIAK GROUP (wpis do rejestru pod numerem 16085) we współpracy z Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi i Fundacją EDUSA z Warszawy, organizuje Studia Podyplomowe i Szkolenia Zawodowe w: Warszawie-Nowy Dwór Mazowiecki, Częstochowie i Piotrkowie Trybunalskim. Specjalizujemy się w tematyce bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, informacji niejawnych i profilaktyki antykorupcyjnej oraz pomocy osobom niepełnosprawnym. Oferujemy także specyficzne szkolenia zawodowe dostosowane do niemieckiego rynku pracy. Nasi wykładowcy i trenerzy to praktycy-eksperci z przygotowaniem pedagogicznym i prawnym - praktycznym i ze znaczącym dorobkiem naukowym. Istotnym dodatkowym atutem naszej oferty edukacyjnej są militarne szkolenia i obozy survivalowe prowadzone przez byłych żołnierzy służb i jednostek specjalnych z uprawnieniami trenerskimi. Siedziba Firmy STACHOWIAK GROUP mieści się w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 55/73.

Gwarantuje wysoki standard świadczonych przez nas usług!

 

Akademicki Instytut Edukacji

ul. Wojska Polskiego 2/1,
47-400 Racibórz
tel.: + 48 / 32 415 07 97
mail: kontakt@polskaedukacja.p
www: www.polskaedukacja.pl

Profil na Facebook

Obsługiwanym studentom Partner oferuje:
 • w przygotowaniu
Oferowane i przygotowywane studia podyplomowe:
 • w przygotowaniu
O Partnerze:
Akademicki Instytut Edukacji, jest placówka kształcenia ustawicznego osób dorosłych.
W ramach instytutu są prowadzone specjalistyczne wydziały:
 • Wydział Turystyki Międzynarodowej i Wypoczynku,
 • Wydział Rekreacji Ruchowej i Sportu Nowoczesnego,
 • Wydział Dydaktyki Turystycznej, Rekreacji i Sportu.
Dzięki posiadanej umowie o reprezentacji i współpracy z kilkoma uczelniami wyższymi, nasz instytut współprowadzi i organizuje podyplomowe studia podyplomowe  dla turystyki.

W zakresie specjalistycznego kształcenia osób dorosłych, instytut prowadzi:
 • kursy pilotów wycieczek zagranicznych i krajowych,
 • kursy organizatorów wypoczynku osób dorosłych, młodzieży i dzieci,
 • kursy rezydentów turystycznych,
 • kursy instruktorów rekreacji ruchowej w specjalnościach (Nordic Walking, pływanie, aqua fitness, snorkeling, gry i zabawy ruchowe, animacja ruchowa),
 • kursy kierowników wycieczek szkolnych.
 • Rok wpisu do rejestru szkół i placówek oświatowych:
  2009
  Numer w rejestrze szkół i placówek oświatowych:
  42
Instytut Doskonalenia Nauczycieli, jest ogólnopolską placówka kształcenia nauczycieli, wpisaną do rejestru placówek doskonalenia nauczycieli pod numerem 47 wpisu przez Samorząd Województwa Śląskiego i Marszałka Województwa Śląskiego.
W zakresie doskonalenia nauczycieli, instytut prowadzi:
 • kursy doskonalące,
 • szkolenia rad pedagogicznych,
 • konferencje,
 • wyjazdowe rady pedagogiczne,
 • kursy nadające kwalifikacje do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych (na podstawie przepisów Ministerstwa Zdrowia).
Dzięki posiadanej umowie o reprezentacji i  współpracy z kilkoma uczelniami wyższymi, nasz instytut współprowadzi i organizuje podyplomowe studia kwalifikacyjne dla nauczycieli, podyplomowe studia specjalistyczne dla służb mundurowych.

W zakresie kształcenia osób dorosłych, instytut prowadzi:
 • kursy doskonalące,
 • kursy dla wychowawców wypoczynku (kolonii i obozów),
 • kursy dla kierowników (wypoczynku (kolonii i obozów),
 • kursy kierowników wycieczek szkolnych.
Pełna nazwa:
Instytut Doskonalenia Nauczycieli

Nazwa skrócona:
IDN

Rejestr:
Instytut jest wpisany do rejestru placówek doskonalenia nauczycieli pod numerem 47 wpisu. Instytut znajduje się w rejestrze prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Podstawa prawna działania Instytutu:
Art. 77a ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz zgodnie z Par. 24 ust. 1, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. Nr 200, poz. 1537 z pózn. zm.).

Podstawa prawna wydawania zaświadczeń o ukończeniu kursów:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz. 1537).

Podstawa prawna wydawania zaświadczeń o ukończeniu państwowego szkolenia, uprawniającego do nauczania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych:
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz. 1132).

Dane rejestrowe:
47-400 Racibórz, Wojska Polskiego 2/1
EDUKACJA 2001
OŚRODEK DORADZTWA I USŁUG OŚWIATOWYCH

ul. Żeromskiego 65 pok. 301 (II piętro),
26-600 Radom
tel.: 48 307-09-50, tel. kom. 507 102 265, 602 673 781
mail: info@edukacja2001.pl
www: www.edukacja2001.pl

Profil na Facebook

Obsługiwanym studentom Partner oferuje:
 • w przygotowaniu
Oferowane i przygotowywane studia podyplomowe:
 • w przygotowaniu
O Partnerze:

Jesteśmy placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym oraz instytucją szkoleniową wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Miło nam poinformować, że jesienią bieżącego roku będziemy obchodzili 20 - te urodziny naszej działalności. W tym okresie blisko 3 tysiące nauczycieli uzyskało dodatkowe kwalifikacje do pracy w szkole między innymi w zakresie: bibliotekoznawstwa, terapii pedagogicznej, oligofrenopedagogiki, zarządzania oświatą, sztuki. Ponad 20 tysięcy klientów ukończyło różne formy doskonalenia ogólnego i zawodowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, turystyki, wypoczynku i wielu innych.

Zadania te realizujemy profesjonalnie i efektywnie, czego potwierdzeniem są wysokie noty uzyskane w wyniku ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Ocena ta oraz zadowolenie Klientów zachęciły nas do kolejnych wyzwań edukacyjnych. By jeszcze lepiej sprostać Państwa oczekiwaniom i potrzebom, podpisaliśmy partnerską umowę z Uczelnią Nauk Społecznych oraz Wyższą Szkołą Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych celem organizacji studiów podyplomowych.

Dokładamy wszelkich starań, by wszyscy nasi Klienci mieli poczucie satysfakcji z dokonanych wyborów i uzyskanych wyników.

Zapraszamy i życzymy powodzenia.

Dyrektor i zespół pracowników ODiUO Edukacja 2001

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych

ul. Rymanowska 15a,
35-083 Rzeszów
tel.: (17) 740 21 31, tel. kom. +48 696 429 799, +48 696 429 796
mail: biuro@pcud.edu.pl
www: www.pcud.edu.pl

Profil na Facebook

Obsługiwanym studentom Partner oferuje:
 • w przygotowaniu
Oferowane i przygotowywane studia podyplomowe:
 • w przygotowaniu
O Partnerze:

Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych powstało z inicjatywy środowisk naukowych kilku ośrodków, którym leży na sercu dobre przygotowanie kadry pedagogicznej w zakresie pedagogiki specjalnej.
Stworzone zostało dzięki mocnemu zaangażowaniu grupy, która swoje doświadczenie w organizacji szkoleń, kursów oraz studiów podyplomowych zdobywała w byłym Centrum Usług Dydaktycznych „ART-MAR” w Rzeszowie. Długoletnie doświadczenie właściciela dr Artura Woźny, a zarazem Dyrektora placówki pozwala na przedstawienie z całą odpowiedzialnością bogatej oferty dydaktycznej.


W celu sprostania Państwa oczekiwaniom w naszej placówce będziemy prowadzić badanie potrzeb w zakresie doskonalenia poziomu umiejętności nauczycieli na Podkarpaciu. Raport z owych badań pozwoli na przedstawienie wzbogaconej oferty na, którą jest realne zapotrzebowanie. Owocna współpraca ze środowiskiem nauczycielskim pozwoli na zwiększenie poziomu doskonalenia szkolnictwa.

Centrum Kształcenia i Rozwoju Zawodowego

ul. 3 maja 28/28 (II PIĘTRO W BUDYNKU KINA "ZORZA"),
35-030 Rzeszów
tel. kom. 600 883 120
mail: mkubas@onet.pl
www: b/d

Profil na Facebook

Obsługiwanym studentom Partner oferuje:
 • w przygotowaniu
Oferowane i przygotowywane studia podyplomowe:
 • w przygotowaniu
O Partnerze:
 • w przygotowaniu
Niepubliczne
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
(o uprawnieniach publicznych)

ul. Głogowa 1,
38-500 Sanok
tel. (13) 46 488 45, fax. (13) 46 488 45, tel. kom. 603 860 187
mail: nkjo.sanok@interia.pl
www: www.nkjo.sanok.pl

Profil na Facebook

Obsługiwanym studentom Partner oferuje:
 • w przygotowaniu
Oferowane i przygotowywane studia podyplomowe:
 • w przygotowaniu
O Partnerze:
 • w przygotowaniu
SUKCES
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Biuro Rekrutacyjne

ul. Wyszyńskiego 11,
63-100 Śrem
tel.: + 534-715-512
mail: odn@szkolysukcesu.pl
www: www.szkolysukcesu.pl

Profil na Facebook

Obsługiwanym studentom Partner oferuje:
 • w przygotowaniu
Oferowane i przygotowywane studia podyplomowe:
O Partnerze:
 • w przygotowaniu
FIRMA SZKOLENIOWO-DORADCZA ANNA SZYWAŁA

ul. Łukasińskiego 2/3,
58-100 Świdnica
tel.: (74) 857 72 83, tel/fax: (74) 852 24 73
mail: biuro@annaszywala.pl
www: www.annaszywala.pl

Profil na Facebook

Obsługiwanym studentom Partner oferuje:
 • w przygotowaniu
Oferowane i przygotowywane studia podyplomowe:
 • w przygotowaniu
O Partnerze:

Od 2001 roku działamy jako:

Placówka Kształcenia Ustawicznego
i Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli

 • blisko 70 tysięcy uczestników szkoleń doskonaliło swoje kompetencje zawodowe
 • ponad 8 tysięcy osób uzyskało nowe kwalifikacje zawodowe
 • we współpracy z wyższymi uczelniami zorganizowaliśmy 63 kierunki studiów podyplomowych (m.in. z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu, Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu, Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą w Jeleniej Górze)
 • blisko 2 tysiące beneficjentów otrzymało wsparcie dzięki realizacji projektów dofinansowanych z UE
 • realizujemy projekty unijne: szkoleniowe, inwestycyjne, badawcze, doradcze
 • organizujemy międzynarodowe wizyty studyjne i konferencje, promujące uczenie się przez całe życie
 • prowadzimy doradztwo personalne, zawodowe, prawne, w zakresie zamówień publicznych i usług medycznych; doradztwo unijne, coaching dla firm i indywidualny
AMERICAN BUSINESS ACADEMY & BSSU w Szczecinie

ul. Kolumba 86/87,
70-035 Szczecin
tel.: + 668 165 215
mail: sekretariat@bssu.edu.pl
www: www.bssu.edu.pl

Profil na Facebook

Obsługiwanym studentom Partner oferuje:
 • w przygotowaniu
Oferowane i przygotowywane studia podyplomowe:
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Zarządzanie w zdrowiu publicznym i deukcacja zdrowotna
 • Promocja zdrowia z dietoprofilaktyką i edukacja zdrowotna
O Partnerze:
 • w przygotowaniu
CENTRUM STUDIÓW WYŻSZYCH
nterccom

al. Bielska 92,
43-100 Tychy
tel.: 32 217-06-05; 32 328-55-20
mail: biuro@interccom.edu.pl
www: www.cswi.edu.pl

Profil na Facebook

Obsługiwanym studentom Partner oferuje:
 • w przygotowaniu
Oferowane i przygotowywane studia podyplomowe:
 • w przygotowaniu
O Partnerze:
 • w przygotowaniu

Centrum Edukacji i Biuro Karier STACHOWIAK GROUP

ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68,
00-676 Warszawa
tel. kom. + 48 576 354 702
mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl
www: www.studia.stachowiak-group.pl

Profil na Facebook

Obsługiwanym studentom Partner oferuje:
 • Studia Podyplomowe dla nauczycieli i  urzędników państwowych różnego szczebla:
  Zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych / doskonalące
  Doradztwo zawodowe (dla nauczycieli) / kwalifikacyjne
  Edukacja dla bezpieczeństwa i survival / doskonalące
  Edukacja dla bezpieczeństwa i survival / kwalifikacyjne
  Edukacja dla bezpieczeństwa (w systemie blended-lerningowym) / kwalifikacyjne

 • Certyfikowane Szkolenia Zawodowe:
  Szkolenie dla rodziców dyrektorów szkół pedagogów i psychologów z zakresu pozycji prawnej osób niepełnosprawnych
  Szkolenie dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, pedagogów, nauczycieli, pracowników placówek terapeutycznych, rehabilitacyjnych, edukacyjnych, oraz stowarzyszeń i instytucji zajmujących się dziećmi i osobami niepełnosprawnymi z zakresu źródła finansowania terapii osób niepełnosprawnych
  Szkolenie dla kadry menadżerskiej „Organizacja kancelarii tajnej w firmie”
  Szkolenie dla kadry menadżerskiej „Organizacja ochrony informacji niejawnych w firmie”
  Szkolenie dla kadry menadżerskiej „Profilaktyka antykorupcyjna w firmie”
  Szkolenie przygotowujące do pełnienia roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
  Asystent/ka opiekuna osób starszych / Pflegefachhelfer/In gemäß §§ 43b, 53c SGB  
  Opiekun/ka osób starszych / Altenpfleger/in gemäß §§ 43b, 53c SGB                

O Partnerze:

 

 • Centrum Edukacji i Biuro Karier należące do firmy STACHOWIAK GROUP (wpis do rejestru pod numerem 16085) we współpracy z Uczelnią Nauk Społecznych w Łodzi i Fundacją EDUSA z Warszawy, organizuje Studia Podyplomowe i Szkolenia Zawodowe w: Warszawie-Nowy Dwór Mazowiecki, Częstochowie i Piotrkowie Trybunalskim. Specjalizujemy się w tematyce bezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, informacji niejawnych i profilaktyki antykorupcyjnej oraz pomocy osobom niepełnosprawnym. Oferujemy także specyficzne szkolenia zawodowe dostosowane do niemieckiego rynku pracy. Nasi wykładowcy i trenerzy to praktycy-eksperci z przygotowaniem pedagogicznym i prawnym - praktycznym i ze znaczącym dorobkiem naukowym. Istotnym dodatkowym atutem naszej oferty edukacyjnej są militarne szkolenia i obozy survivalowe prowadzone przez byłych żołnierzy służb i jednostek specjalnych z uprawnieniami trenerskimi.
INSTYTUT DOSKONALENIA KADR PEDAGOGICZNYCH "EDUKACJA"

ul. Urbanistów 3 (w Zespole Szkół nr 26),
02-397 Warszawa
tel. kom.: 601 151 389, 506 942 234 - czynne w godz. 11.00-19.00
mail: edukacja@idkp.edu.pl
wysyłając e-mail, proszę koniecznie podać numer telefonu kontaktowego do siebie!
www: www.idkp.edu.pl

Profil na Facebook

Obsługiwanym studentom Partner oferuje:
 • Przygotowanie pedagogiczne
 • Organizacja i zarządzanie oświatą
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (oligofrenopedagogika)
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami wczesnego wspomagania rozwoju
 • Terapia pedagogiczna z elementami wczesnego wspomagania rozwoju
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Metodyka nauczania drugiego przedmiotu
 • Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Bibliotekoznawstwo
 • BHP
 • Programowanie i robotyka dla nauczycieli
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Doradztwo zawodowe
Oferowane i przygotowywane studia podyplomowe:

O Partnerze:

Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych "EDUKACJA" istnieje od roku 2003. Jest  niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli działająca na podstawie Rozporządzenia MEN z 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. Nr 200, poz 1537 z późn. zmianami) i wpisu do Rejestru Marszałka Województwa Mazowieckiego. Instytut posiada prawo prowadzenia działaności na terenie całego kraju.

Nasza firma szkoleniowa jest zarejestrowana także w Wojewódzkim Urzędzie Pracy - wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Nr ewidencyjny: 2.14/00331/2006.

Celem placówki jest: dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli i osób podejmujących pracę pedagogiczną, badanie potrzeb i oczekiwań w zakresie rozwoju zawodowego nauczycieli, planowanie i organizowanie efektywnej współpracy z nauczycielami, organizowanie doskonalenia zawodowego kadry zarządzającej i nauczycieli oraz wspieranie ich awansu zawodowego. Działania placówki podejmowane są na polu organizacji i realizacji szkoleń, warsztatów i kursów z zakresu obejmującego obszar nauczania, wychowania, patologii społecznej profilaktyki i szeroko pojętego rozwoju kompetencyjności nauczyciela.

Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych realizuje swoje cele (określone w "Zadaniach statutowych Instytutu") poprzez:

 1. Prowadzenie działalności edukacyjnej:
  kursy kwalifikacyjne i doskonalące
  wykłady
  seminaria i konferencje naukowe
  konsultacje
  inne formy edukacji
 2. Organizowanie odczytów naukowych i popularyzacyjnych, pokazów filmowych wspomaganych zastosowaniem różnego typu środków audiowizualnych i technik informatycznych
 3. Prowadzenie działalności wydawniczej z zakresu edukacji i nauki
 4. Współpracę z innymi instytucjami oświatowymi (wymiana doświadczeń, współpraca w organizowaniu kursów i szkoleń, wymiana kadry prowadzącej zajęcia szkoleniowe).

Opracowujemy także programy szkoleń na indywidualne zlecenia.

Oferta placówki wynika z diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli i nowych problemów, jakie pojawiają się na polu edukacji. Nauczycielom korzystającym z naszych szkoleń oferujemy wysoki poziom przygotowania merytorycznego edukatorów, ciekawe zajęcia i propozycje rozwiązań praktycznych, zorientowane na rozwój ich kompetencji zawodowych.

Niepubliczny Ośrodek Edukacyjny
EDU-JETTER

ul. Łanowa 23a,
87-800 Włocławek
tel./fax: (54) 232 37 07, GSM: +48 660 887 300, +48 662 923 513
mail: ezj@noeedujetter.pl
www: www.noeedujetter.pl

Profil na Facebook

Obsługiwanym studentom Partner oferuje:
 • w przygotowaniu
Oferowane i przygotowywane studia podyplomowe:
O Partnerze:
 • w przygotowaniu
FIRMA SZKOLENIOWO - KONSULTINGOWA "NOWE PERSPEKTYWY"

ul. Wolności 345
41-800 Zabrze
tel.: 32 777 22 02
GSM: 501 453 559
mail: biuro@noweperspektywy.pl
www: www.noweperspektywy.pl

Profil na Facebook

Obsługiwanym studentom Partner oferuje:
„8 SPOSOBÓW NA SATYSFAKCJONUJĄCE STUDIOWANIE”
 • Sprawy administracyjne związane z Twoimi studiami bierzemy na siebie.
 • Po naszym instruktażu doskonale opanujesz platformę e’learningową UNS
 • Jeżeli będziesz potrzebował pomocy w organizacji dojazdu na Uczelnię i noclegu Pomoc taką od nas otrzymasz.
 • Już myślisz o praktyce studenckiej? To dobrze, ale pamiętaj w tej sprawie również możesz liczyć na nasze wsparcie.
 • Chcesz porozmawiać, szukasz porady, musisz rozwiązać trudną sprawę?
 • Czekamy na Ciebie codziennie w godzinach od 9.00 do 16.00, również w soboty i niedziele podczas trwania zajęć, a rozmowy telefoniczne (501 453 559) odbieramy do 21.00
 • Masz potrzebę skutecznej autoprezentacji w pracy, na uczelni, w kontaktach osobistych?
 • Jako NASZ STUDENT masz zapewniony udział w szkoleniu z zakresu „Autoprezentacji” GRATIS! Prowadzi je trener mający w swoim dorobku szkolenie m.in. dla dyplomatów, menedżerów, lekarzy, pracowników naukowych.
 • Chcesz zaskarbić sobie sympatię, życzliwość i wsparcie rozmówcy? Chcesz bez urażania innych prezentować swoje poglądy? Skorzystaj ze szkolenia „Język porozumienia bez przemocy wg teorii Rosenberga”.  GRATIS!
 • Dla Ciebie niebagatelne zniżki na wszystkie kursy i szkolenia prowadzone przez naszą firmę
Z NAMI MASZ NOWE PERSPEKTYWY ROZWOJU!

 ------------------------------------------------------------------------------

STUDIA PODYPLOMOWE W ZABRZU

Prowadzone przez nas Studia Podyplomowe nazywamy PRAKTYCZNYMI, ponieważ:

 • W każdym przedmiocie teoretyczna część zajęć nie przekracza 30% ogólnej liczby godzin
 • Na zajęciach do zadań, ćwiczeń w grupach, symulacji, case study wykorzystujemy wcześniej poznaną teorię – ponieważ słuchacz przed zajęciami otrzymuje wykłady drogą mailową
 • W zależności od specjalności część zajęć prowadzona jest w szkołach specjalnych, poradniach psychologicznych, szpitalach, ośrodkach opieki zdrowotnej
 • WAŻNE! Zajęcia prowadzą praktycy z doświadczeniem akademickim
 • Dla słuchaczy każdej specjalności tworzona jest skrzynka mailowa, w której znajdują się prezentacje, treść wykładów, ćwiczenia i zadania przygotowane przez wykładowców. Jest to również miejsce do wymiany doświadczeń i prezentacji poglądów
 • Z wykładowcami zapewniamy kontakt milowy – celem omówienia zadań i prac zaliczeniowych
 • Kierownik studiów instruuje i pomaga w zbudowaniu portfolio – to dokumentacja zgromadzonych doświadczeń i zadań z całego okresu studiowania. Pełną dokumentację słuchacze oddają na miesiąc przed zakończeniem studiów
 • Dzięki temu końcowa rozmowa jest miłym momentem prezentacji osiągnięć Słuchacza
 • To wszystko jest możliwe, ponieważ nie mamy przerostów administracyjnych, jesteśmy do dyspozycji podczas każdych zajęć, słuchamy i reagujemy na potrzeby Słuchaczy.
 • NIE WIERZYSZ? Przyjdź i porozmawiaj z naszymi słuchaczami, niektórzy są słuchaczami już trzeciej specjalności. Dzięki temu korzystają ze zniżek, jakich nie dają inne uczelnie.

  Z NAMI STUDIOWANIE SIĘ OPŁACA 
Oferowane i przygotowywane studia podyplomowe:
 • Logopedia
 • Oligofrenopedagogika
 • Pedagogika lecznicza - NOWOŚĆ !!!
 • Pedagogika ogólna nadająca kwalifikacje pedagogiczne (on-line)
 • Pedagogika wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego
 • Socjoterapia
 • Terapia pedagogiczna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

(Studia podyplomowe nie znajdujące się w wykazie studiów podyplomowych UNS stanowią ofertę Partnera, która dopiero po zatwierdzeniu przez Senat Uczelni zostanie dodana do wykazu studiów podyplomowych realizowanych zgodnie z założeniami programowymi Uczelni Nauk Społecznych)

 

O Partnerze:

Firma Szkoleniowo-Konsultingowa Nowe Perspektywy z powodzeniem działa na polskim rynku od 2000 roku. Jest Placówką Kształcenia Ustawicznego znajdującą się we wpisie do Ewidencji Niepublicznych Szkół i Placówek Oświatowych w Zabrzu pod numerem V-78/2010.

Posiada certyfikat WIARYGODNEJ FIRMY.

Współpracuje z uczelniami, dużymi i średnimi firmami szkoleniowymi, usługowymi i produkcyjnymi. Od 2001 roku uczestniczy w realizacji szkoleniowych projektów unijnych. Zatrudnia znakomitych wykładowców praktyków z doświadczeniem akademickim.

Siedziba Firmy mieści się w Zabrzu przy ulicy Wolności 345.


Czym się kierujemy, jakie mamy cele?

Zadam Ci pytanie

Czy widziałeś/widziałaś ile ofert pojawia się, gdy w wyszukiwarce internetowej wpiszesz wyraz „Studia”, „Studia Podyplomowe”, „Kursy i szkolenia”?  

Domyślam się, że masz tak jak i ja problem z wyborem.

W dobie niżu demograficznego (to dla nauczycieli, ale nie tylko), dużego bezrobocia nie ma miejsca dla „DRUGICH”!!!

Wygrywają:

 • Mądry sposób nauczania i pomagania dzieciom, uczniom, młodzieży
 • Najwyższe kompetencje psychospołeczne
 • Wiedza nabywana w drodze praktycznych studiów (czas na wysłuchiwanie teorii w zakurzonych salach wykładowych już minął!)

MY mamy doświadczenie, znamy sposób, aby To osiągnąć. Bądź :

 • SUPER NAUCZYCIELEM dla swoich uczniów
 • SUPER PRACOWNIKIEM I WSPÓŁPRACOWNIKIEM dla osób, z którymi dążysz do wytyczonego celu
 • SUPER CZŁOWIEKIEM o fundamentalnych wartościach

Pomożemy Ci w tym przedsięwzięciu, bo zrobiliśmy to już dla setek uczestników naszych kursów, szkoleń i studiów. To nasze cele, po to jesteśmy.

PAMIĘTAJ!

MĄDRZE JEST BYĆ ZAPOBIEGLIWYM. DOKONAJ SŁUSZNEGO WYBORU
Z poważaniem,
Ilona Duda-dyrektor


Copyright @ 2015 UNS

Znajdź nas na: fb yt g+ tw